НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД СТУДЕНТІВ: ПЕДАГОГІЧНА ТА ІСТОРІОСОФСЬКА РЕПРОДУКЦІЯ

  • Оксана Василівна Бронішевська Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0001-8906-0330
Ключові слова: науковий світогляд, студенти, освіта, університет

Анотація

Тематика статті торкається розкриття проблеми наукового світогляду крізь призму педагогічних та історіософських детермінант. Підкреслено глибинність впливу суспільно-політичного вектору на переорієнтування змісту наукового світогляду у напрямку соціокультурних запитів різних історичних епох.

Виокремлено значущість впливу на досліджуваний феномен наявних історико-педагогічних та історіософських реалій, що продукувало необхідність реформування існуючого ладу у напрямку досягнення відповідного рівня соціокультурного оптимуму.

Підсумовано, як зростання рівня зацікавленості суспільних кіл до поглиблення розвитку наукового світогляду продукувало удосконалення навчально-виховної роботи зі студентством. У ході дослідницького пошуку підсумовано значущість впливу на наукове пізнання студентів іноземної професури, яка зорієнтовувала студентів у напрямку залучення до предметних відрефлексувань гнучкого мислення, що уможливлює глибинність осягнення істини.

Посилання

Звєкова В. Формування наукового світогляду підростаючого покоління. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2022. №58. С. 64-71.
Кизим М., Дороніна М. Світогляд, консолідація суспільства, наука : діалектичний взаємозв'язок. Проблеми економіки. Київ, 2019. №4(42). С. 156-162.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
БронішевськаО. В. (2022). НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД СТУДЕНТІВ: ПЕДАГОГІЧНА ТА ІСТОРІОСОФСЬКА РЕПРОДУКЦІЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 268-272. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-268-272