ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ WEB OF SCIENCE ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: наукометрична база даних, Web of Science, результативність, педагогічні дослідження, технологія

Анотація

У роботі описано окремі компоненти технології використання наукометричної бази даних (НБД) Web of Science для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Зокрема, розглянуто форми роботи як для окремого науковця – основні наукометричні показники (h-індекс, загальна кількість публікацій, загальна кількість цитувань), аналіз динаміки показників за роками, географії цитування (загалом і фокусуючись на певній країні), дані про редакторську та рецензійну діяльність, про позицію у авторському колективі власних публікацій та ін., так і для певного закладу освіти/наукової установи (h-індекс, загальна кількість публікацій, загальна кількість цитувань, кількість авторів закладу освіти/наукової установи, що мають публікації у НБД, динаміка цитувань за роками, статистичні дані за авторами щодо кількості публікацій у НБД та ін.). Метою розробленої технології є підвищення рівня цифрової компетентності наукових та науково-педагогічних працівників унаслідок використання НБД Web of Science.

Посилання

Ukraine – Europe – Regional Pages – LibGuides at Clarivate Analytics. URL: https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine. (дата звернення 28.10.2022р.)
Web of Science. БДПУ. URL: https://bdpu.org.ua/naukova-robota/sciensmetrics/web-of-science/ (дата звернення 28.10.2022р.)
Web of Science та InCites оновлення 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ld1tfFN5640. (дата звернення 28.10.2022р.)
Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D8yu9hlF5VE. (дата звернення 28.10.2022р.)
Доступ до Web of Science. Створення та налаштування кабінету користувача. URL: https://www.youtube.com/watch?v=IlJhk4pqsgw. (дата звернення 28.10.2022р.)
Кушерський, А. М. (2021). Пошук журналів у Web of Science. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 28 с.
Можливості платформи Web of Science для науковця. URL: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/Naukometriya/Wos_All_12_10_17.pdf. (дата звернення 27.10.2022р.)
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9. (дата звернення 30.10.2022р.)
Реєстрація та робота з сервісом WEB OF SCIENCE. URL: https://ito.gov.ua/novini-ta-podii/rejestratsiya-ta-robota-z-servisom-web-of-science.html. (дата звернення 28.10.2022р.)
Робота у базі Web of Science – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. URL: https://chmnu.edu.ua/robota-u-bazi-web-of-science/. (дата звернення 28.10.2022р.)
Спірін О.М., Вакалюк Т.А., Мінтій І.С., Іванова С.М., Шимон О.М. Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 22 (51). C. 116-136. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/22_51_2023/pedagog/Bulletin_22_51_Pedagogika_Spirin_Vakaliuk_Mintii_Ivanova_Shimon.pdf. (дата звернення 28.10.2022р.)
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
МінтійІ. С., ВакалюкТ. А., ІвановаС. М., & Алла Вілентівна. (2022). ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ WEB OF SCIENCE ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 177-187. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-177-187