ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГІЇ

  • Наталя Геннадіївна Кошелева Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро) https://orcid.org/0000-0002-0380-3242
Ключові слова: технологічний підхід, дидактичне проектування, теорія поетапного формування розумових дій, майбутні викладачі психології, психологічні дисципліни

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню щодо можливостей використання технологічного підходу в підготовці майбутніх викладачів психології. Виявлено існуючі проблеми щодо проходження педагогічної практики, початку педагогічної діяльності, здійснення методичної роботи тощо. Обґрунтовано доцільність використання технологічного підходу для формування умінь майбутніх викладачів створювати дидактичні проекти з психологічних дисциплін. Визначено етапи формування проектувальних умінь на основі теорії поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперина. Описано цілі кожного з етапів та методику формування проектувальних умінь майбутніх викладачів психології під час вивчення дисципліни «Педагогіка та методика викладання психологічних дисциплін». Визначено, що використання технологічного підходу в методичній підготовці майбутніх викладачів психології забезпечить поетапне формування умінь створювати дидактичні проекти з психологічних дисциплін.

Посилання

Гальперин П.Я. Введение в психологию: учеб. пособ. М.: КДУ, 2006. 327 с.
Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: учебник. X.: ЧП «Штрих», 2003. 480 с.
Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: навч. посіб. Харків: ВПП «Контраст», 2008. 488 с.
Немов Р.С. Психология: учебник. 3-е изд. В 3 кн. Кн. 2: Психология образования. М.: ВЛАДОС, 1999. С. 445-452.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: учеб. пособ. М.: ВЛАДОС, 1996. 529 с.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/ 2021/07/28/053-Psykholohiya-bakalavr.28.07-1.pdf (дата звернення: 06.01.2023).
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
КошелеваН. Г. (2022). ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 147-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-147-150