ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  • В’ячеслав В’ячеславович Білецький Рівненський державний гуманітарний університет https://orcid.org/0000-0003-2734-7306
  • Ігор Станіславович Войтович Рівненський державний гуманітарний університет https://orcid.org/0000-0003-2813-5225
  • Федір Васильович Апшай Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв Закарпатської обласної ради» https://orcid.org/0000-0002-9789-464X
  • Іван Степанович Теліш Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-3698-4617
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, змішане навчання, активізація навчальної діяльності, студент

Анотація

У статті розглянуто важливі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладу вищої освіти. Використання сучасних засобів ІКТ дає змогу викладачам значно збільшити об’єм надання студентам навчальної інформації, істотно розширити можливості управління їхньою самостійною, навчальною діяльністю та забезпечити високий рівень індивідуалізації та диференціації навчання. Розкриті основні переваги ІКТ, що включають підвищення інтересу й загальної мотивації, індивідуалізації та активізації навчання, виховання інформаційної культури.
Враховуючі сучасні тенденції у вищій освіті, акцентована увага на поєднанні онлайн-навчання, традиційного та самостійного навчання. При плануванні таких видів діяльності необхідно трансформувати звичні види занять у форми

взаємодії суб’єктів навчання, що можуть здійснюватися синхронно та асинхронно. Дано пояснення синхронної діяльності, коли всі на зв’язку одночасно, наприклад вебінар, відеоконференція та асинхронно, коли кожен учасник процесу виконує діяльність в різний час, наприклад чат, форум, тощо. Визначено, що головним завданням викладача у змішаному навчанні є методичне проектування власної дисципліни як послідовності дій, та вибору найбільш ефективної моделі організації змішаного навчання.

На основі педагогічного дослідження виокремленні основні засоби та інструменти, що забезпечують якість організації змішаного навчання. Одним з найбільш пристосованих для навчання та зручним у використанні інструментів є сервіс Google Meet, який має ряд переваг: організація відеозустрічей, онлайн-занять з великою кількістю студентів та достатнім часом безперервної роботи; можливість демонстрації матеріалів на робочому столі ПК під час занять і семінарів; планування занять заздалегідь та прив’язка до гугл-календаря. Для налагодження зворотного зв’язку зі студентами достатньо ефективною є платформа Gooogl Classroom, яка дозволяє організувати змішане навчання використовуючи відео-, текстову та графічну інформації. Викладач має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати якість знань.

Зроблено висновки, що сучасний випускник закладу освіти повинен володіти вміннями використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання

Посилання

Використання сервісу Google Meet за умов дистанційного навчання. URL: https://content.hneu.edu.ua/s/Elxzv-E6g (дата звернення: 21.12.22).
Швачич Г.Г., Толстой В.В , Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.
Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Планер», 2011. 220 с.
Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf (дата звернення 21.12.22).
Фетісов В.С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. Ніжин: Видавець П.П. Лисенко М.М., 2011. 140 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Білецький В. В., ВойтовичІ. С., АпшайФ. В., & ТелішІ. С. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 91-97. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-91-97