ДИЗАЙН ОЦІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ КОНСТРУКТИВНОГО УЗГОДЖЕННЯ

Ключові слова: навчальний процес, конструктивне узгодження, оцінювання, рефлексія

Анотація

Розглянуто теорію конструктивного узгодження Дж. Біггса як один із ефективних векторів вдосконалення навчання студентів. Конструктивне узгодження – це інтегративна освітня технологія, в якій наголошується на узгодженості між запланованими результатами навчання, діяльністю викладання-навчання та завданнями оцінювання. Виокремлено основні елементи, що лежать в основі конструювання системи оцінювання певної конкретної дисципліни. Це очікувані результати навчання, критерії оцінювання, спосіб оцінювання, бали на основі оцінювання, рефлексія. Розроблено функціональну схему організації оцінювання у навчальному середовищі Moodle, що містить інформаційний, операційний та рефлексивний блоки. Встановлено взаємозв’язки елементів схеми та алгоритм її реалізації у Луцькому національному технічному університеті. Особливу увагу спрямовано на формувальне оцінювання, метою якого є покращення якості засвоєння навчального матеріалу з боку здобувачів освіти і удосконалення викладання з боку науково-педагогічних працівників.

Посилання

Bearman M., Dawson P., Boud D., et al. Support for assessment practice: developing the Assessment Design Decisions Framework. Teaching in Higher Education. 2016. V. 21 (5). Р. 545-556. DOI: 10.1080/13562517.2016.1160217.
Biggs J., Tang С. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does [4th edition]. Society for Research into Higher Education &Open University Press, 2011. 389 p.
Boud D., Dawson P., Bearman M., et al. Reframing assessment research: through a practice perspective. Studies in Higher Education. 2018. V. 43 (7). Р. 1107–1118. DOI: 10.1080/03075079.2016.1202913.
Boud D., Ajjawi R., Dawson P., & Tai, J. (Eds.). Developing Evaluative Judgement in Higher Education: Assessment for Knowing and Producing Quality Work (1st ed.). Routledge, 2018. DOI: 10.4324/9781315109251
Evans C. Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education. Psychological Science. 2013. V. 83 (1). Р. 1086–1103. DOI: 10.1177/0956797621993111
Hailikari T., Virtanen V., Vesalainen M., & Postareff L. Student perspectives on how different elements of constructive alignment support active learning. Active Learning in Higher Education. 2021. V. 23 (3). https://doi.org/10.1177/1469787421989160
Гулай О.І. Методика оцінювання навчальних досягнень студентів. Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2017. № 26. С. 74-81.
Гулай О.І., Шевчук М.В. Дизайн оцінювання на основі теорії конструктивного узгодження Дж. Біггса. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк: IВВ ЛНТУ, 2022. С. 241-243.
Lumpkin A., Achen R.M., Dodd R.K. Student perceptions of active learning. College Student Journal. 2015. V. 49(1). P. 121–133.
Maqableh M. , Masa’deh R., Mohammed A. The Acceptance and Use of Computer Based Assessment in Higher Education. Journal of Software Engineering and Applications. 2015. V. 8. P. 557-574. DOI: 10.4236/jsea.2015.810053.
Mogessie Ashenafi. Peer-assessment in higher education – twenty-first century practices, challenges and the way forward, Assessment & Evaluation in Higher Education. 2017. V. 42 (2). P. 226-251, DOI: 10.1080/02602938.2015.1100711
ПондК. Оцінювання та дизайн оцінювання. Університетська освіта. 2020. № 7. С. 10-17.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
ГулайО. І. (2022). ДИЗАЙН ОЦІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ КОНСТРУКТИВНОГО УЗГОДЖЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 31-36. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-31-36