ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: формувальне оцінювання, контроль, нова українська школа, учень, вчитель, географія

Анотація

У статті розкрито сутність і роль формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з географії в контексті компетентнісного підходу та відповідно до вимог Нової української школи. Зазначено, що з 2022/2023 навчального року починається поетапне впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні закладів загальної середньої освіти, зокрема 6 класів, переходять на нову модель навчання, складовою якої є нова система оцінювання навчальних досягнень учнів. Вказано, що врахування досвіду здійснення формувального оцінювання в початковій школі та забезпечення наступності в підходах до оцінювання  є важливим для реалізації завдань географічної освіти на всіх циклах навчання. Виокремлено й проаналізовано окремі техніки та інструменти формувального оцінювання, які можна використати на уроках географії. Наведено приклади вправ, які використовуються на різних етапах уроку при формувальному оцінюванні, зокрема ігри «Гра в групах з картою», «Лови помилку картографа», «Знайди зайве слово». Зазначено, що у процесі навчання географії та оцінювання навчальних досягнень учнів учитель може використовувати такі прийоми письмового контролю, як: географічний диктант із взаємоконтролем, «бліц-контроль», «самоперевірка за карткою інформатора», розгадування кросвордів. Для встановлення доцільності використання кросвордів у якості формувального оцінювання навчальних досягнень проведено опитування учнів 9 класу, результати якого свідчать про зацікавленість таким видом контролю. Розглянуто нетрадиційні форми і методи перевірки  знань і умінь учнів з використанням комп’ютерних технологій, які можуть слугувати інструментарієм формувального оцінювання. Наші спостереження за активністю учнів підтверджують доцільність використання окремих онлайн-сервісів на уроках географії для формувального оцінювання як процесу навчання, так і результату навчальних досягнень учнів. Зокрема, для перевірки знань учнів з географії ефективним є застосовування таких онлайн-сервісів з використанням тестової перевірки. як «На Урок»; Kahoot!; Online Test Pad, а також ігрових технологій Gartic Phone. Globle. Geoguesser.

Посилання

Вішнікіна Л. П. Оцінювання предметної географічної компетентності учнів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (26), Issue: 50. Budapest, 2015. C. 37–40.

Деньга Н. Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. Імідж сучасного педагога. 2020. № 1. С. 38–44.

Державний стандарт базової середньої освіти / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua

Дидактика географії : монографія (електронна версія). / В. М. Самойленко, О. М. Топу-зов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. Київ: Ніка-Центр, 2013. 570 с.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2020. № 31. С. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Кабан Л. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/992.

Модельні навчальні програми «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua.

Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45–57.

Наказ Міністерства освіти і науки України 01.03 2022 р. № 289 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти». URL: https://mon.gov.ua.

Наказ Міністерства освіти і науки України 13.07 2021 р. № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти». URL: https://mon.gov.ua.

Онопрієнко О. В. Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с.

Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника. 2019. Випуск 22. С. 224–237. URL: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/141

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ТкачукН. М., МандрикІ. П., & ПетрукМ. Є. (2022). ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 208-214. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-208-214