ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

  • Олена Володимирівна Стрілець-Бабенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3774-4786
  • Андрій Леонідович Бабенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5755-5988
Ключові слова: соціальна робота, соціальні проблеми, професійна діяльність

Анотація

У статті автор розглядає спільні та відмінні риси в технологіях соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах. На основі аналізу наукової літератури визначено, що категорія «соціальна робота» розглядається у трьох напрямах: практична професійна діяльність із подання допомоги та підтримки людям, що опинилися у скрутній ситуації; навчальна дисципліна з професійної підготовки фахівців із соціальної допомоги та підтримки населення; галузь наукових знань, що ґрунтується на сукупності концепцій і теорій, має свій категоріальний апарат, досліджує принципи і закономірності, моделі та методи соціальної роботи.

Соціальна робота як професійна діяльність в Україні та зарубіжних країнах має такі основні спільні риси: у концептуальному плані – поняття соціальної проблеми у зарубіжній та вітчизняній соціальній роботи має аналогічні трактування; єдина структура соціальної роботи як професійної діяльності в Україні та за кордоном: об’єкт, суб’єкт, принципи, моделі, методи та технології соціальної роботи; навчання соціальній роботі у кожній країні здійснюється у профільних закладах освіти.

Відмінності полягають в тому, що суб’єктом соціальної роботи за кордоном є некомерційні і громадські організації; основним принципом соціальної роботи у зарубіжних країнах є активізація власних зусиль; основним методом надання соціальної допомоги за кордоном є групи самодопомоги та взаємодопомоги; соціальна робота з людьми похилого віку та інвалідами за кордоном більше спрямована на надання соціальної підтримки фахівцями саме в домашніх умовах; соціальна робота з особами без визначеного місця життя у зарубіжних країнах є найбільш актуальною, особливо в США.

В галузі інноваційних напрямів соціальної роботи та обслуговування населення можна виділити такі найважливіші особливості соціальної роботи за кордоном, як соціальна робота з жертвами катастроф, соціальна робота з представниками неформальних молодіжних угруповувань, соціальна робота з представниками етнічних груп тощо.

Посилання

Давыдова О. В. Досвід соціальної роботи з людьми похилого віку за кордоном. Вісник суспільних наук. 2012. № 4. С. 29–33.

Капська А. Соціальна робота: деякі аспекти робот з дітьми та молоддю. К., 2001. 345 с.

Коваль Л. Соціальна педагогіка: навч. посібник. К., 2005. 568 с.

Ліфинцев Д. В. Сучасні моделі групової соціальної роботи. Вісник Балтійського федерального університета ім. Й. Канта. 2007. № 11. С. 14–20.

Львова О. Сучасні концепції та моделі професійно-практичного навчання соціальній роботі в Україні та країнах Європи. Науковий вісник. 2011. № 1. С. 102–107.

Мигович І. Теорія і методи соціальної роботи. Навч. посібник. К., 2002. 256 с.

Пономарев В. П., Лебедкин Н. А. Анализ зарубежного опыта социального обеспечения населения. Режим доступа: http://www.twirpx.com/.

Семенкова С. Закордонний досвід організації соціальної роботи. Актуальні питання сучасної науки. 2012. № 21. С. 213–221.

Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників / за заг. Ред. А. Капської. К., 2000. 234 с.

Холостова Е. Социальная работа. Теория и практика: учебн. пособие. М., 2000. 178 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Стрілець-БабенкоО. В., & БабенкоА. Л. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 201-207. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-201-207