ЛОГОДИДАКТИЧНА СПАДЩИНА МАРІЇ САВЧЕНКО

Ключові слова: Марія Савченко, логодидактична спадщина, діти із мовленнєвими порушеннями, корекційна робота, логокорекційна робота, всебічне вивчення стану мовлення, комплексний підхід, симптоматичний підхід, всебічний підхід, системний підхід, системність, принцип доступності, фонетичний підхід, усвідомленість, мультисенсорний підхід

Анотація

У статті окреслено вироблені в результаті багаторічної науково-педагогічної праці підходи Марії Савченко до роботи із дітьми із мовленнєвими порушеннями. Метою дослідження було проаналізувати підходи М. Савченко у роботі з дітьми із порушеннями мовлення та навести, розроблені вченою, конкретні практичні приклади корекційного впливу.

В ході дослідження з’ясовано, що вчена була прихильницею всебічного вивчення стану мовлення дитини для з’ясування її мовленнєвого порушення. Адже такий принцип аналізу дає можливість для комплексного підходу до подолання мовленнєвих порушень, і є хорошою передумова для успішного навчання грамоти і правопису, а також сприяє загальному розвитку мовлення. І відповідно наголошувала на доцільності системного підходу в побудові логокорекційної роботи з дітьми із порушеннями мовлення, оскільки мовлення вважала цілісним явищем із фонетичною, лексико-семантичною та граматичною складовими, які повинні бути враховані.

Нами визначено, що планування корекційної роботи Савченко здійснювала із дотриманням дидактичного принципу доступності.

Виділено головний набуток логопедині у роботі з подолання порушень звуковимови фонетичний підхід. Основним принципом якого є усвідомленість здійснення звукового аналізу слова дітьми. Ще одним важливим аспектом згаданого вище підходу є вдосконалення фонематичних процесів шляхом роботи із немовленнєвими звуками, аналіз і синтез звукового складу слова, виховання узагальнюючих уявлень про основні ознаки фонем української літературної мови.

Нами зібрано комплекси завдань, розроблені науковицею, для розвитку фонематичного сприймання дітей, звукового аналізу та синтезу, оволодіння узагальнюючими уявленнями про диференціальні ознаки фонем.

Як результат опрацювання логопедичної спадщини М. Савченко, враховуючи підходи вченої, сформульовано послідовність логокорекційного впливу, яка передбачає: поставити та ввести в повсякденне спілкування правильний звук, Розвиток фонематичного сприймання та уміння самостійно проводити спостереження над мовою, врахування всіх систем мовлення.

Описано розроблені М. Савченко етапи логопедичної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями.

Посилання

Савченко М. А. Вчимося говорити й читати : пробний підручник для підготовчого та 1-го класів шкіл для дітей з вадами слуху. Київ ; Ірпінь : Перун, 1997. 197, [3] с. : іл.

Савченко М. А. Деякі особливості формування мови в розумово відсталих учнів. Питання дефектології. 1965. Вип. 1. С. 161−167.

Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей : [посібник]. 3-тє вид., доповн. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 159, [1] с.

Савченко М. А. Подолання в учнів вад звуковимови – обов’язок кожного вчителя-словесника. Українська мова і література в школі. 1988. № 4. С. 63−66.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ЛопатинськаН. А., & МатейК. Й. (2022). ЛОГОДИДАКТИЧНА СПАДЩИНА МАРІЇ САВЧЕНКО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 163-170. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-163-170