СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВИМ УМІННЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Тетяна Олександрівна Лелека Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6134-4435
Ключові слова: мовлення, глобалізація, мовленнєва компетенція, види мовленнєвої діяльності, мовленнєві стратегії

Анотація

Основною метою вивчення іноземної мови є вміння спілкуватися, тобто розуміти інформацію та передавати її. У час глобалізаційних процесів, коли англійська мова набула статусу мови міжнародного спілкування, все більше уваги приділяється її вивченню, незалежно від профілю навчання. Безперечно, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності потребує великої уваги, але особливої актуальності сьогодні набуло вміння спілкуватися іноземною мовою. Визначення стратегій, які допомагають розвивати комунікативні навички студентів, стало основним завданням викладачів вищих навчальних закладів.

Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі викладання іноземної мови базується на таких принципах: особистісна орієнтація процесу навчання; автентичність навчальних матеріалів; спрямованість на формування комунікативних умінь, релевантних для розуміння іншомовної культури та інші.

Сьогодні пріоритетними завданнями для викладача є вивчення основних стратегій викладання іноземної мови для розвитку мовленнєвих компетенцій студентів. Особлива увага також приділяється інтерактивним методам навчання, зокрема залученню студентів до мультимедійних проектів, створенню проблемних ситуацій, роботі в групах для створення комунікативної ситуації.

Вимоги сучасного суспільства, де все активніше проявляються глобалізаційні процеси, змушують викладачів по-новому підходити до навчання англійській мові. Вища освіта має бути комунікативно орієнтованою і надавати можливість студентам вільно спілкуватися іноземною мовою у повсякденному житті та у професійній діяльності.

Таким чином, розвиток комунікативних навичок студентів на заняттях з іноземної мови є пріоритетним завданням сучасної освіти, що зумовлено вимогою часу. Навчання мовленнєвої діяльності є необхідною умовою оволодіння іноземною мовою, що відповідає вимогам сучасного світу.

Серед подальших питань, які потребують ретельного дослідження, є розвиток навичок діалогічного мовлення, оскільки спілкування найчастіше відбувається у формі діалогу.

Посилання

Benson S., Fischer D., Geluso J. Effects of communication strategy training on EFL students’ performance in small-group discussions // Studies in Second Language Learning and Teaching, 2013. № 3. Р. 245–259. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/dc17/f2806431d25c0d0729552806cffee0e9e67a.pdf?_ga=2.96378716.1158240649.1660657170-1168220578.1659013770

Burns A., Seidlhofer B. Speaking and pronunciation // N. Schmitt An introduction to applied linguistics (3rd ed.). London, 2010. Р. 197-214. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203783733/introduction-applied-linguistics-norbert-schmitt?refId=276b89aa-4732-4066-af78-c9796fdebae2&context=ubx

Carter R., Nunan D. Teaching English to speakers of other languages Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 325 р.

Cohen A. D. Strategies in learning and using a second language. London and New York: Routledge, 2014. 440 p.

Cohen A. D., Wang I. K.-H. Fluctuations in the functions of language learning strategies // System, 2018. № 74. P. 169–182. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X17309715

Douglas H. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New York. Pearson Education, 2007. 569 p.

Faucette P. A pedagogical perspective on communication strategies: Benefits of training and an analysis of English language teaching materials // Second Language Studies, 2001. № 19. P. 1–40. URL: http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/Faucette.pdf

Gregersen T., MacIntyre M. Capitalizing on language learners’ individuality: From premise to practice. Bristol: Multilingual Matters, 2014. 350 p.

Izumi S. Comprehension and production processes in second language learning: In search of the psycholinguistic rationale of the output hypothesis // Applied Linguistics, 2003. № 24, 168–196. URL: https://www.researchgate.net/publication/249237810_Comprehension_and_Production_Processes_in_Second_Language_Learning_In_Search_of_the_Psycholinguistic_Rationale_of_the_Output_Hypothesis

Kormos J. Speech production and second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006. 248 p.

Majer J. Interactive discourse in the foreign language classroom. Łódź: University of Łódź Press, 2003. 489 p.

Mesgarshahr A., Abdollahzadeh E. The impact of teaching communication strategies on EFL learners’ willingness to communicate // Studies in Second Language Learning and Teaching, 2014. № 4. P. 51–76. URL: https://www.researchgate.net/publication/270549962_The_impact_of_teaching_communication_strategies_on_EFL_learners'_Willingness_to_Communicate1

Nakatani Y. The effects of awareness-raising training on oral communication strategy use // Modern Language Journal, 2005. № 89. P. 76–91. URL: https://ru.scribd.com/document/473489165/Nakatani-The-Effects-of-Awareness-Raising-Training-on-Oral-Communication-Strategy-Use-pdf

Nakatani Y. Developing an oral communication strategy inventory. Modern Language Journal, 2006. № 90. P. 151–168. URL: https://www.jstor.org/stable/3876868

Naughton D. Cooperative strategy training and oral interaction: Enhancing small group communication in the language classroom // Modern Language Journal, 2006. № 90. P. 169–194. URL: https://www.jstor.org/stable/3876869

Oxford R. L. Teaching and researching language learning strategies. Self-regulation in context. New York and London: Routledge, 2017. 370 p.

Pawlak M. The place of form-focused instruction in the foreign language classroom. Poznan – Kalisz: Adam Mickiewicz University Press, 2006. 370 p.

Teng H. C. A study on the teachability of EFL communication strategies // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012. № 46. P. 3566–3570. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81149484.pdf

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ЛелекаТ. О. (2022). СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВИМ УМІННЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 157-162. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-157-162