ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Тетяна Володимирівна Ємчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-3533-9587
  • Олександра Степанівна Чубрей Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0003-4276-1396
Ключові слова: комунікативні і організаторські схильності, здобувачі освіти, лідер, виховний процес, лідерські якості

Анотація

У статті проаналізовано формування лідерських якостей здобувачів освіти у виховному процесі закладів загальної середньої освіти. Наголошено на потребі суспільству комунікабельних лідерських особистостей, які потрібно виховувати з дитинства. Адже від процесу виховання залежить, ким стане ця особистість в майбутньому. Тому тема лідерства привертає увагу представників різних напрямків. Дослідження з виховання лідерських якостей особистості, не дають цілісного уявлення щодо проектної діяльності виховання цих якостей. До основних якостей лідера відносимо: відповідальність, вимогливість у виконанні справи по відношенню до себе та до людей; чесність перед собою і людьми; співпереживання (відчувати емпатію); здатний чинити вплив на інших; комунікативність; організований у будь-яких сферах життєдіяльності; уміє продемонструвати особистий приклад у поведінці та діяльності; впевненість в собі; здатний керувати собою та власними емоціями; готовий приймати відповідальні рішення.

Особливої уваги заслуговує аналіз діагностики комунікативних і організаторських здібностей за методикою В.В. Синявського і Б.О. Федоришина. Досліджено та виявлено комунікативні та організаторські здібності здобувачів вищої освіти, які передбачають швидке налагоджування стосунків між людьми, встановлення ділових контактів, їх участь та залучення у громадських і групових заходах, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність та впливати на людей або на групу в цілому, спрямовує їх діяльність в певному напрямку, що сприяє досягненню загальних поставлених цілей.

Посилання

Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі. Духовність особистості : методологія, теорія і практика. 2010. № 4. С. 3-14.

Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: методичний посібник / Кокун О.М. та ін. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. 433 с.

Сушик Н. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. 2013. № 7.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ЄмчукТ. В., & ЧубрейО. С. (2022). ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 121-126. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-121-126