РОЛЬ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Іван Сергійович Гончаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5672-0889
Ключові слова: особистість, педагог, фізична культура і спорт, хореографія, функції, завдання

Анотація

Стратегічна мета функціонування певної соціально-педагогічної системи конкретизується в завданнях, які необхідно вирішувати з контингентом, а також на освітніх завданнях які ставляться перед педагогом, якщо мова йде про спортивно-хореографічні дисципліни - фізичний розвиток та виховання особистості. У статті досліджено особливості та важливість професійного важливість завдань, функцій та особливостей особистісних властивостей педагога, який за допомогою спортивно-хореографічних дисциплін формує у студентів поняття «особистості». З’ясовано, що першочерговим завданням педагогічних закладів вищої освіти є поліпшення якості підготовки фахівців, здатних до активної, творчої діяльності в різних областях суспільного життя. Фізична культура та спорт, хореографічні дисципліни, як зазначено вище є важливими факторами формування особистості учні, тому педагог цієї специфічної галузі має прикладати максимум зусиль для виконання своєї місії. Прискорення темпів розвитку науки і культури, науково-технічний прогрес, швидка зміна характеру і видів діяльності, властива роботі сучасного фахівця, жадають від нього постійного поповнення і відновлення знань, самовдосконалення. Учень стає особистістю під наглядом педагога особистості, формує схожі риси характеру, навички та вміння. Закцентовано на важливості володіння педагогом певними функціями та навичками, здатність виконувати завдання на високому рівні. Наголошено що, педагог має стимулювати емоційний та інтелектуальний розвиток індивіда, сприяти його духовному збагаченню, прилученню до загальнолюдського досвіду. Зазначено пріоритетний напрямок підготовки фахівців з вищою освітою, який являє собою розвиток особистості, здатної вільно мислити і приймати самостійні рішення.

Посилання

Андрощук Л.М. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 69.

Бермудес Д.В. Основи хореографії. Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. С. 46

Валукин Е. П. Мужской классический танец. Москва: ГИТИС имени А. В. Луначарского, 1987. 103 с.

Виленский М. Я. Основные сущносные характеристики педагогической технологии формирования физической культуры личности. 2001. С. 1-7.

Випасняк І. П., Ковальчук Г. А., Фогуйма О. Я. Педагогічна майстерність учителя фізичної культури. Івано-Франківськ: Підприємство «ЦСТПРІ «ІНІН» ВОІ «СО1У», 2011. 314 с.

Жукова О. Л. Основы теории физической культуры. Екатеринбург: 2004. С. 25.

Олерайло С. І., Єрмолова В. В., Іванова Л. І. Книга вчителя фізичної культури. Харків: ТОРС1НГ ПЛЮС, 2006. С. 405-406.

Словник української мови: в 11 томах. Том 9, 1978. С. 203.

Філімонова О. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх хореографів. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1538.

Ягупов В. В. Педагогіка. Київ, 2002. С. 21.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ГончаренкоІ. С. (2022). РОЛЬ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНО-ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 109-113. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-109-113