ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

  • Юлія Володимирівна Бохан Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9612-7780
  • Тетяна Олександрівна Форостовська Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9353-4017
  • Тетяна Анатоліївна Шарошкіна Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є.Й. Мухіна https://orcid.org/0000-0002-3041-8649
Ключові слова: якість освіти, контроль навчальних досягнень студентів, тестовий контроль знань, майбутні вчителі природничих дисциплін, аналітична хімія, технологія формування тестів

Анотація

Стаття присвячена технології створення та актуальності застосування тестового контролю навчальних досягнень студентів з аналітичної хімії. Зазначено, що контроль якості навчальних досягнень студентів є важливою методичною задачею, від правильного вирішення якої значною мірою залежить ефективність підготовки майбутніх фахівців. Найбільша перевага із сучасних методів педагогічного контролю сьогодні віддається тестуванню.

Метою статті виступило висвітлення досвіду впровадження тестового контролю навчальних досягнень студентів з аналітичної хімії.

Тестові завдання слід розглядати як стандартизований інструмент при вимірі якості знань студентів і як елемент рейтингової системи об’єктивного оцінювання. Тестування як метод контролю та оцінки якості освіти, є засобом вирішення різних дидактичних завдань (вивчення нового матеріалу, закріплення, вдосконалення та застосування знань, узагальнення та систематизація, розвитку здібностей), а також підготовки, організації вимірювання, контролю, аналізу, оцінювання навчальних досягнень  тощо.

Авторами була відпрацьована та використана технологія формування тестів, що включає в себе відбір навчального матеріалу дисциплін; виділення основних тем, що підлягають контролю; формулювання завдань у тестовій формі; експертизу тестових питань; емпіричну перевірку; статистичний аналіз результатів тестування; сортування тестових питань; статистичний аналіз результатів тестування; застосування розроблених тестів у навчальному процесі. Було узагальнено, систематизовано та  структуровано матеріал для створення тестових завдань з предмету «Аналітична хімія».

На думку авторів контроль навчальних досягнень студентів з використанням тестової технології та застосуванням комп’ютерних технологій при вивченні аналітичної хімії має цілий ряд переваг перед традиційною методикою.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Бохан, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

https://orcid.org/0000-0002-9612-7780

Посилання

Альохіна Г. Якість освіти у контексті сучасних трансформацій вищої освіти. URL: https://www.researchgate.net/publication/336406700_Akist_osviti_u_konteksti_sucasnih_transformacij_visoi_osviti.

Вакуленко В. Контроль знань студентів як складова процесу навчання. Теорія і методика професійної освіти. 2018. № 15. URL : https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/article/view/516/512

Касярум, Н. В., Касярум, О. П. Тестування як провідний метод діагностики рівня навчальних досягнень студентів. Вісник Черкаського університетуту. 2010. № 189. С. 111–121.

Скубашевська О. Мовні стратегії інноваційної освіти. Вища освіта України. 2007. № 4. C. 51–55.

Щевелева Г.М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников. Педагогика. 2001. № 7. С. 53–58.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
БоханЮ. В., ФоростовськаТ. О., & ШарошкінаТ. А. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 98-103. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-98-103