ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  • Марія Василівна Клепар Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1671-3710
  • Наталія Олексіївна Матвеєва Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-8495-7074
Ключові слова: музикотерапія, мистецтво, психологічне розвантаження, емоційна напруга, релаксація, корекція, відновлення

Анотація

У статті розкрито значення музикотерапії у навчально-виховному процесі освітнього закладу під час роботи з молодшими школярами, що мають порушення розвитку.

Розкрито актуальність інклюзивної освіти, що має на меті включення осіб з особливими освітніми потребами на навчання в заклади загальної середньої освіти, їх адаптацію та модифікацію до потреб та можливостей кожного, організацію толерантного освітнього середовища, використання традиційних та інноваційних, корекційно-розвиткових та арт-терапевтичних форм та методів навчання та виховання, створення умов задля соціалізації здобувачів освіти. Проаналізовано основні завдання інклюзивної освіти на сучасному етапі, наголошено на необхідності створення нової школи-осередка культурного зростання особистості, готової прийняти на навчання різні за рівнем розвитку, навчальними можливостями, задатками та здібностями, інтересами категорії дітей шкільного віку.

Акцентовано на перевагах різноманітних технік музикотерапії; охарактеризовано види музично-рухової діяльності з використанням різних форм, методів та прийомів корекційно-розвивального впливу. Проаналізовано основні вимоги щодо використання музикотерапії у навчально-виховному процесі закладу освіти відповідно до її призначення, типу та складності порушення, навчальних можливостей, індивідуальних та вікових особливостей, специфіки розвитку; проаналізовано чинники впливу на підвищення ефективності використання музикотерапії у освітньому процесі.

Акцентовано на потребі перегляду традиційних підходів до уроків, корекційних занять, позаурочної діяльності учнів з урахуванням їх нозології. Охарактеризовано напрямки досліджень науковцями різних аспектів означеної проблеми. Наголошено на особливому місці музико-терапевтичних засобів у психолого-педагогічному впливі на особистість, наданні дієвої допомоги та організації супроводу осіб з порушеннями розвитку. Виокремлено музичні твори та розкрито їх безпосередній вплив на особистість, корекцію наявного порушення, виховання позитивних рис та якостей, соціалізацію.

Посилання

Вознесенська О. Арт-терапія як засіб психо-соціального відновлення особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2015. 2 (29). С. 40-47.

Данілавічютє Е. А. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Наука – практиці. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. № 3. С. 7-19.

Замша А. В. Концепція комунікативної доступності освітнього середовища для глухих та напівглухих здобувачів освіти. Науковий вісник НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 84. С. 72-75.

Савченко Ю. Арт-терапія як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. (14). С. 261-263.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
КлепарМ. В., & МатвеєваН. О. (2022). ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 37-43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-37-43