ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

  • Ярослав Володимирович Галета Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0484-529X
  • Каріна Аліївна Почка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0001-9708
Ключові слова: управління, заклад дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти

Анотація

Проведене дослідження присвячено проблемі розробки педагогічних засад управління розвитком дошкільного навчального закладу. У ході дослідження підтвердилися висловлені нами гіпотетичні положення про те, що управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу може забезпечити оптимальні умови для індивідуально-творчого розвитку особистості дитини та педагога, якщо будується на науково-теоретичному розумінні управління як шляхи досягнення особистісно-розвивальних цілей.

Аналіз наукової літератури дав змогу розкрити суперечності між рівнем розвитку теорії управління та науковими підходами до системи управління освітою; між науковими вимогами до організації системи управлінської діяльності та реальним станом системи управління в практиці функціонування закладів; між вимогами часу до розвитку інноваційної діяльності освітніх закладів та системою управління інноваційними процесами; між якістю результату діяльності закладу та системним підходом до управління розвитком освіти; між якістю результату діяльності закладу і системою управління якістю освіти. Це дало нам змогу визначити важливість і необхідність розроблення питань управління якістю дошкільної освіти на системному підході.

Встановлено, що у структурі педагогічного колективу виділяють два аспекти – діловий (соціально-економічний) і соціально-педагогічний. Діловий (социально-економічний) зріз колективу заснований на виробничих стосунках, посадовій ієрархії, обслуговує виробничу функцію і знаходить своє виявлення у формальній організаційній структурі. Доведено, що в управлінні педагогічним колективом важливим є створення раціональної структури організаційних стосунків, що урівноважує права і обов'язки співробітників.

Під час проведення дослідження окреслилося коло проблем, що потребують подальшого розроблення. Ці проблеми можуть бути пов'язані з необхідністю пошуку педагогічних засобів і форм роботи з педагогами колективу щодо ініціювання їхньої управлінської діяльності в процесі навчання, виховання дошкільнят; зі створенням системи управлінських методів стимулювання і заохочення індивідуальної творчості фахівців.

Посилання

Галета Я.В. Психолого-педагогічні аспекти управління. Наукові записки. Кропивницький, 2022. № 204. С. 20–24.

Галета Я. В., Козленко В.Г. Технологія освітнього маркетингу як напрям управлінської діяльності. Наукові записки. Кропивницький, 2022. № 205. С. 27–31.

Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: монографія/ [Т.О. Дороніна, С.М.Амеліна, В.В. Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. 300 с.

Панченко В. А., Галета Я. В., Черненко О. В. Основи менеджменту : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Дніпро : Середняк Т. К., 2019. 452 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
ГалетаЯ. В., & ПочкаК. А. (2022). ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 32-36. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-32-36