ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СИСТЕМИ ЯКОСТІ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

  • Людмила Вікторівна Пізінцалі Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0002-8046-0917
  • Олександр Миколайович Шумило Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0003-0574-1951
  • Надія Ігорівна Александровська Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0001-6591-2068
  • Олена Ігорівна Россомаха Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0002-4425-2192
  • Тетяна Валентинівна Рабоча Військова академія (м. Одеса) https://orcid.org/0000-0002-9475-334X
  • Віктор Валентинович Пізінцалі військовослужбовець ЗСУ https://orcid.org/0000-0001-6823-8945
  • Олег Анатолійович Россомаха Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0002-0230-9453
Ключові слова: дистанційне навчання, воєнний стан, COVID-19, анонімне анкетування, лабораторне заняття, кутомір, гладкий мікрометр, Zoom, Moodle

Анотація

   Сучасні умови трирічної пандемії Covid-19 і воєнний стан на території України суттєво вплинули на процес навчання у ВНЗ України. Перш за все, слід домогтися максимальної активізації і візуалізації дистанційного навчання. Цьому сприяє застосування різних цифрових навчальних засобів, що дозволяють скоротити час викладення потрібної інформації і сучасні технології в освіті, що полегшують подачу матеріалу.
   Перехід навчального процесу на формати з використанням дистанційних форм навчання став випробуванням для всієї системи вищої освіти. При цьому технічні дисципліни визнані найбільш постраждалими в силу фокусу освоєння практичних навичок і слабким покриттям навчального плану наявними цифровими рішеннями. На підставі особистого досвіду, автори погоджуються з активно обговорюваними у професійній спільноті поданнями про навчання в умовах карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19 та воєнним станом, не як про дистанційне, а як про екстрене віддалене, що вимагає відновлення заходів для компенсації втраченого часу в навчанні, а також вирішення технічних і методичних проблем.
   У статті розглянуто основні напрямки та найбільш актуальні й перспективні, на думку авторів, шляхи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі студентів при проведенні лабораторних занять з дисципліни «Метрологія, стандартизація, системи якості» в умовах воєнного стану та пандемії COVID-19 з використанням дистанційних форм навчання.
   Автори, з особистого досвіду, підтвердженого анонімним анкетуванням групи студентів, пропонують при проведенні лабораторних занять комбінувати використання таких платформ навчання, як Zoom та Moodle. В статті наведено результати анонімного анкетування, проведено їх аналіз.
   В якості прикладу, представлено методику проведення лабораторних занять з універсальним кутоміром УМ та гладким мікрометром, з використанням дистанційних форм навчання. До матеріалів заняття включено адреси посилань на відео уроки, індивідуальні завдання задач для підготовки до проведення лабораторного заняття, індивідуальне завдання для виконання лабораторної роботи у формі таблиць.

Посилання

Цілі сталого розвитку Організація Об'єднаних Націй в... https://ukraine.un.org/sdgs (дата звернення: 15.10. 2021).

Пізінцалі Л.В. Актуальні питання організації викладання технічних дисциплін в умовах пандемії COVID-19 / Л.В. Пізінцалі, О.М. Шумило, Н.І. Александровська, О.І. Россомаха, Т.В. Рабоча, В.В. Пізінцалі, О.А. Россомаха // Зб. наук. праць: Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса: ОНМУ. 2021. Вип. 4. С. 81 – 98.

Коронавірус та освіта: аналіз проблем і наслідків пандемії. Режим доступу: https://cedos.org.ua/researches /coronavirus-ta-osvita. (дата звернення: 15.10. 2021).

Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання, 2005. С. 5–15. URL: https://lib.iitta.gov.ua/3583/1/1.pdf (дата звернення: 30.10.2021).

Кухаренко В. М. та ін. Теорія і практика змішаного навчання: монографія Харків: Міськдрук; НТУ «ХПІ». 2016. 284 с.

Олійник В. В та ін. Формування професійних компетенцій майбутніх агро інженерів у комп’ютерно орієнтованому середовищі закладу вищої освіти Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 6. С. 140 – 154.

Бахмат Н. В. Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи. Молодь і ринок. 2014. № 5. C. 45–49.

Андрощук І.М. Е-learning як ефективна форма самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. 2018. C. 3–6.

Андреев А. А. Некоторые проблемы педагогики в современных информационно-образовательных средах. Инновации в образовании. 2004. № 6. С. 98 –113.

Корець М. С. Методика викладання технічних навчальних дисциплін: навчальний посібник. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 240 с.

Ящук С. М. Професійна підготовка викладача загально технічних дисциплін: теоретичний аспект: навчальний посібник. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. 133 с.

Moodle – Wikipediahttps://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle (дата звернення: 16.10.2021).

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І. Інструкція до лабораторних занять: навчальний посібник. Одеса: ОНМУ. 2015. 112 с.

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Добровольський В.В. Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум: Навчальний посібник / За заг. редакцією к.т.н., доцента Л.В. Пізінцалі. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 264 с.

Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Friday, March 27. 2020. URL: https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-teachingandonline-learning (дата звернення 29.10.21).

The Difference Between Emergency ... - EDUCAUSE Review URL: https://er.educause.edu/articles (дата звернення 29.10.21).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ПізінцаліЛ. В., ШумилоО. М., АлександровськаН. І., РоссомахаО. І., РабочаТ. В., ПізінцаліВ. В., & РоссомахаО. А. (2022). ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СИСТЕМИ ЯКОСТІ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 298-306. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-298-306