ЯМБІЧНЕ МІКРОСТРУКТУРНЕ ІНТОНУВАННЯ МЕЛОДІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

Ключові слова: інтонаційність, мікроінтонування мелодії, ямбічне інтонування, нюансування, формули технічного втілення, виконавська активність, природні довільні рухи

Анотація

Стаття розкриває авторське розуміння активного виконавського інтонування мікро структурними синтаксичними одиницями ямбічного виду, які пропонуються у вигляді існуючих формул технічного втілення музичного тексту і сприяють удосконаленню логіки музичного мислення, процесу формування технічної майстерності та виконавської активності в цілому. У статті узагальнено досвід і результати досліджень пріоритетності використання ямбічного мікроструктурного інтонування мелодії та ефективного його впровадження у вигляді технічних формул, зокрема, ямбічної (ПередІкт) з наданням відповідних прикладів- порівнянь поетичної лексики та музичної мови романтичного напрямку в масштабах цілісності музичного твору. Увага у статті акцентована на усвідомленні конструктивного мікроінтонування та мислення ямбічним фразуванням, приведенні до стану узгодження психофізіологічної готовності виконавця з природністю довільних рухів, що, як наслідок, має позитивний вплив на стан технічного розвитку виконавця та вмотивованої спрямованості на художню практику в цілому.

Посилання

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: Музгиз, 1975. Кн. 1-2. 376 с.

Давидов М. А. Наукова термінологія як фактор інтелектуалізації музичної педагогіки (до проблеми формування самостійності професійного мислення молодого виконавця). Таврійські студії. Мистецтвознавство. 2012. № 1. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення 23.08.2021).

Малинковская А. В. Искусство фортепианного интонирования. Москва: Владос, 2005. 381 с.

Маркова Е. Н. Интонационность музыкального искусства: науч. обоснование и пробл. педагогики. Київ: Музична Україна, 1990. 183 с.

Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Москва: Музыка, 1988. 5-е изд. 240 с., портр., ил., нот.

Протопопов С. В. Элементы строения музыкальной речи. Москва: Гос. Изд. Музыкальный сектор, 1930. Ч.1. 169 с. URL: http://www.kholopov.ru/arc/yavor-protopop1.pdf (дата звернення 23.03.2022).

Сохор А. Н. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. Москва: Сов. энциклопедия, 1974. Т. 2. С. 550-558.

Ярошенко О. Теоретичні засади мікроструктурного виконавського інтонування мелодії в аспекті ямбічного фразування. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Випуск 197. С. 236-240.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЯрошенкоО. М. (2022). ЯМБІЧНЕ МІКРОСТРУКТУРНЕ ІНТОНУВАННЯ МЕЛОДІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВСЬКОЇ АКТИВНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 292-297. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-292-297