ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ БАКАЛАВРАТУ

  • Віталій Михайлович Юденок Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0001-5092-7523
Ключові слова: бакалаврат, компетентність, оцінювальна компетентність, заклади загальної середньої освіти, здобувачі освіти, майбутні вчителі фізичної культури

Анотація

Компетентнісна професійна освіта зорієнтована на досягнення особистістю конкретних освітніх результатів: знань, умінь. Існує потреба в розробці й упровадженні в освітній процес бакалаврату з різних освітніх компонентів як обов’язкових, так й вибіркових, теоретичне й практичне обґрунтування процесу формування оцінювальної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Ефективність впровадження у закладах загальної середньої освіти нової системи оцінювання залежить від сформованої оцінювальної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Оцінювання якості освіти – це систематичне оцінювання результатів і процесу навчання, ефективності функціонування всієї системи освіти та її окремих компонентів. Нові тенденції розвитку вітчизняної освіти вимагають обов’язкового їхнього втілення у дидактичну підготовку вчителів фізичної культури в умовах бакалаврату. Метою статті є пошук і наукове обґрунтування процесу формування оцінювальної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури в умовах бакалаврату.

Запропонуємо таке визначення: оцінювальна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури – інтегральна професійна якість особистості майбутнього вчителя, що характеризується здатністю здійснювати справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне визначення рівня освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти відповідно до конкретних цілей і критеріїв, готовністю коригувати власну методику викладання фізичної культури для забезпечення поступу здобувача освіти.

Оцінювання якості освіти – це систематичне оцінювання результатів і процесу навчання, ефективності функціонування всієї системи освіти та її окремих компонентів. Етапи формування оцінювальної компетентності майбутнього вчителя фізичної: аналітичний, мотиваційний, змістовий, організаційно- діяльнісний, оцінювально-результативний.

Посилання

Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання: [навчально-методичний посібник]. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 102 с.

Куртась С.А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук; спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Чернігів, 2014. 232 с.

Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі. Рідна школа. 2000. № 11. С. 6–10.

Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. Запоріжжя, 2007. 189 с.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020). Відомості Верховної Ради. № 31. С. 226.

Проєкт Державного стандарту базової середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-g.

Шуневич О.М. Умови розвитку оцінювальної компетентності педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. №70. Т. 4. С. 67–73.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЮденокВ. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ БАКАЛАВРАТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 288-292. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-288-292