ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

  • Інга Леонідівна Шeвченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0002-9715-9864
Ключові слова: мистецька освіта, музично-творча діяльність, інформаційні технології, дистанційні курси, навчальні дисципліни, диригент-педагог, диригентське мистецтво, професійна спрямованість, диригентські вміння, професійна підготовка майбутнього педагога, викладач, студент

Анотація

У статті йдеться про особливості диригентсько-хорової підготовки студентів факультету педагогіки, психології та мистецтв, наголошується на важливості оволодіння сучасними освітніми технологіями, описується методика використання в навчальному процесі при викладання навчальної дисципліни «Хорове диригування» технологій дистанційного навчання, особливості проведення конкурсу диригентів, метою і головним завданням якого є формування професійної майстерності студентів у відповідності до умов і запитів сьогодення.

Встановлено, що оволодіння сучасними освітніми технологіями, методикою їх використання в навчальному процесі викладання навчальної дисципліни «Хорове диригування» сприятиме оновленню змісту сучасної музично- педагогічної освіти, зробить навчальний процес більш цікавим і керованим, що дасть можливість студентам навчатися за власною, самостійно обраною освітньою траєкторією. Визначено, що методика викладання диригування в дистанційному форматі має ряд недоліків, що змушує шукати нові, ефективні форми організації навчального процесу. Наголошено, що практичне застосування наданих рекомендацій на основі особистого творчого осмислення з додаванням власного практичного досвіду буде запорукою успішної плодотворної роботи.

Посилання

Безбородова Л.А. Дирижирование. М. : Просвещение. 1983. 154 с.

Болгарський А.Г. Музична культура в естетичній підготовці майбутнього вчителя музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Теорія та методика мистецької освіти. 2004. Вип. 1(6). С. 7- 14.

Костенко Л.В. Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики : автореф. дис... канд. пед. наук. 13.00.04 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1998. 19 с.

Мархлевський А.Ц. Практичні поради в хоровому класі. К. : Музична Україна, 1986. 96 с.

Тестов В.А. Информационное общество: переход к новой парадигме образования. Педагогика. 2012. №4. С. 21-30.

Шевченко І.Л., Бродський Г.Л. Психологічні особливості особистості майбутніх диригентів. Наукові записки. Серія “Педагогічні науки”. 2016. Вип. 143. С. 98-101.

Шевченко І.Л. Методика викладання диригування. Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. 120 с.

Шевченко І.Л. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з диригування (для студентів мистецького факультету). Кропивницький, 2020. 76 с.

Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції: матеріали регіонального науково- практичного семінару / за заг. ред. Г. В. Терещука. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 235 с.

https://classroom.google.com/c/NDAwNjM1NTUxMTkx

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ШeвченкоІ. Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 281-284. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-281-284