МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

  • Тетяна Олександрівна Форостовська Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9353-4017
  • Юлія Володимирівна Бохан Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9612-7780
Ключові слова: фізична і колоїдна хімія, вчитель хімії, професійні компетенції, лабораторні роботи, розрахункові хімічні задачі, педагогічна інтеграція

Анотація

Навчання студентів педагогічних спеціальностей хімічним дисциплінам повинно мати свою специфіку, пов'язану з необхідністю практико-орієнтованої підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. Цілісність методичної підготовки студентів до професійної діяльності вчителя хімії може бути забезпечена шляхом посилення професійно-педагогічної спрямованості вивчення фундаментальних хімічних дисциплін.

Реалізація цієї ідеї полягає у розробці методики професійно орієнтованого вивчення курсів хімічних дисциплін, зокрема, курсу фізичної і колоїдної хімії. Такий підхід забезпечить формування у майбутнього вчителя хімії професійно значущих компетенцій, сприятиме підготовці студентів до професійної діяльності.

Професійно-методична спрямованість вивчення курсу фізичної та колоїдної хімії, поєднана з фундаментальною підготовкою з дисципліни, створює умови для успішнішого розвитку професійних компетенцій. Одночасно вона сприяє цілісній, системній підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності, дозволяє їм краще засвоювати матеріал з методики навчання хімії та більш впевнено почуватися під час педагогічної практики у школі.

Посилання

Берулава, М.Н. Теоретические основы интеграции образования . М. : Совершенство, 1998. 192 с.

Борисевич, И.С., Аршанский Е.Я. О профессионально-методической направленности изучения вузовского курса физической и коллоидной химии. Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. 2015. № 5. С. 54–63.

Кратасюк Л.М. Інтерактивні методи навчання: Розвиток комунікативних і мовленнєвих умінь. Дивослово. 2004. №10. С. 2–11.

Павлик О.А. Інтерактивні технології в підготовці вчителя-словесника. Вісн. Житомир. Держ. Ун-ту ім.Франка. 2005. №25. С. 116-118.

Ткаченко, К.О. Інтерактивні технології у підготовці вчителя початкових класів до формування комунікативних умінь в учнів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2016. №1. С. 101-104.

Форостовська, Т.О. Компетентнісний підхід в процесі формування професійного самовизначення майбутніх вчителів хімії. Wielokierunkowosc jako gwarancja postępu naukowego: materiałi Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Warszawa, (21 lutego 2020 r., Warszawa), 2020. С. 95-97.

Форостовська Т.О. Педагогічна інтеграція як важлива умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип. 185. С. 179–183.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ФоростовськаТ. О., & БоханЮ. В. (2022). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 264-268. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-264-268