МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Світлана Олександрівна Федотова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7257-122X
Ключові слова: дитина-дошкільник, логічний наголос, темп вірша, жест, рухи, поза тіла

Анотація

У статті розглянуто методичні прийоми, що спрямовані на формування у дошкільників правильного розуміння смислу твору та навички виразного читання (робота над логічними наголосами, темпом, відповідними рухами, жестами, позою тіла) та запропоновано необхідні тренувальні вправи.

Пріоритетом роботи сучасного закладу дошкільної освіти є розвиток і виховання дитини творчої,яка тонко відчуває і розуміє поетичне слово, смисл твору, емоційний потенціал твору (вірша, казки, оповідання), володіє і точно передає власні емоції та розуміє почуття інших людей, наділеної емпатією, яка вміє вільно і вправно керувати своїм тілом, позою, рухами, жестами.

Освітня програма для дітей-дошкільнят передбачає розвиток творчих можливостей вихованців: виразне читання віршів, розповідь казок, використання елементів інсценізацій, драматизацій, участь у театрально-ігровій діяльності.

Для розвитку виразного мовлення у дітей-дошкільників важливою є робота над логічним наголосом.

Ефективні вправи для засвоєння дітьми логічного наголосу: прийоми «Буксир» логічного наголосу», /імітаційна вправа/, «Питання – відповідь» /вправа аналітичного характеру/.

Робота над темпом вірша є доцільною, адже діти повинні зрозуміти, що темп твору є характеристикою подій, дій поетичних персонажів. У статті пропонуються вправи на спостереження за темпом вірша, за змінами темпу, за функціями темпу у смисловій структурі вірша.

Виразне читання – це поєднання міміки, інтонації, голосових характеристик, а також жестів, рухів, пози тіла. Діти-дошкільники часто імітують жести дорослої людини, вихователя, тому їх жести штучні, нещирі. Відповідні вправи допоможуть дітям випрацювати вміння вільно володіти жестом, рухами, правильно підбирати позу тіла. Жест, рухи, поза тіла стануть природними, щирими лише тоді, коли дитина осягне смисл вірша, зрозуміє його емоційний потенціал.

Посилання

Бабіч Н. Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. С. 198 – 205.

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко [та інш.]; наук. ред.: Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Живицкая Л. В. На уроке и после урока. Дидактический материал по русскому языку: пособие для учителя начальних классов. Кировоград, 2002. 164 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ФедотоваС. О. (2022). МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 261-264. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-261-264