ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ КЛАСИЧНОМУ ТАНЦЮ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Юрій Михайлович Сивоконь Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8493-7233
Ключові слова: класичний танець, методи, завдання, майбутній хореограф

Анотація

У статті автор розглядає методику навчання класичному танцю майбутніх хореографів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Практикум класичного танцю з методикою викладання». У власній викладацькій практиці автор спирається на методику А. Ваганової та Л. Цвєткової.

Посилання

Ваганова А. Я. Основы классического танца. М.: Лань, Планета музыки, 2007. 192 с.

Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 2-е изд. СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. 256 с.

Звездочкин В. А. Классический танец. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 410 с.

Тарасов Н. И. Классический танец: школа мужского исполнительства. Санкт-Петербург: Лань, 2005. 496 с.

Теорія і методика класичного танцю: методичні рекомендації до курсу «Практикум класичного танцю» для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації «Хореографія». Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 58 с.

Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. К.: Альтерпрес, 2007. 324 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
СивоконьЮ. М. (2022). ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ КЛАСИЧНОМУ ТАНЦЮ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 247-250. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-247-250