КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І КУРСАНТА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДІ ЛЬОТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Яна Сергіївна Нечепорук Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1152-8030
Ключові слова: іншомовна підготовка, діалогічне мовлення, льотний навчальний заклад, мовленнєвий простір

Анотація

Стаття зазначає, що професійна іншомовна підготовка вимагає особливих освітніх умов, організації сприятливого іншомовного освітньо-мовленнєвого простору.В ній також наголошується,що особливу роль в цьому процесі відводиться саме діалогічному спілкуванню. Діалогічна структура освітньої комунікації розширює спектр пізнавальних та професійних мотивів студента. Визначено, що при урахуванні його суб’єктності в освітній комунікації та наданні йому можливості провадити активний вплив на перебіг навчального процесу у студента зростає інтерес до професії, відбувається емоційне та ціннісне наближення до неї, набуваються можливості прояву себе у ній та розвивається потреба професійного зростання.

Посилання

Акимова О.В., Солнышкина М. И. Типология дискурса в профессиональной коммуникации. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 253-270.

Ковтун О.В. Сутність професійно- мовленнєвої діяльності авіаційних операторів. Гуманізація навчально-виховного процесу: науково- методичний збірник. Слов’янськ, 2010. Випуск LI. С. 3-14.

Корчемный П.А. Психология летного обучения. М. : Воениздат, 1986. 136 с.

Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М.: Наука, 1980. 357 с.

Морозова М.А. Формирование готовности студентов к самореализации в образовательном процессе вуза : дисс кандидата педагогических наук: 13.00.01. Ульяновск, 2009. 210 с.

Пронина О.П. Формирование диалогового мышления в профессиональном общении курсантов военного вуза: дисс... канд. пед. наук: 13.00.08. Краснодар, 2005. 160 с.

Шиянов Е.Н., Котова И. Б. Идея гуманитаризации образования в контексте отечественных теорий личности. Ростов -н/Д: РИО АО "Цветная печать", 1995. 314 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
НечепорукЯ. С. (2022). КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І КУРСАНТА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДІ ЛЬОТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 214-218. вилучено із https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1235