ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Юлія Валеріанівна Локарєва Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8043-8130
Ключові слова: художньо-творчий проект, вчитель музичного мистецтва, музично-теоретична підготовка

Анотація

У статті розглядаються головні аспекти використання проектної діяльності у вищих навчальних закладах культури та мистецтва, ефективність застосування методу художньо-творчих проектів у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, висвітлюються основні етапи підготовки художньо-творчого проекту у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін.

Посилання

Горбенко О. Б. Метод художньо-творчих проектів у формуванні музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики. Наукові записки серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 155. С. 55–59.

Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика. К.: Промінь, 2006. 432 с.

Олексюк О. М., Ткач М. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості. К.: Знання України, 2004. 264 с.

Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за ред. О. М. Пєхоти. К.: А.С.К., 2003. 255 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). К.: Освіта України, 2008. 274 с.

Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов пед. вузов. М.: АРКТИ, 2003. 112 с.

Тягло О. В., Цимбал П. В. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі. Початкове навчання та виховання. Х. : Вид. група «Основа», 2008. № 19–21.

Щолокова О. П. Проблема якості вищої музично-педагогічної освіти в контексті системного аналізу. Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Психол.-пед. науки. 2008. № 4. С. 16–19.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛокарєваЮ. В. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 192-195. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-192-195