РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ МОВИ

  • Людмила Олександрівна Лисенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5732-6317
Ключові слова: технології, іноземна мова, навчальний процес, мультимедійні засоби, електронний посібник, мультимедійні програми, дистанційні медіакурси, професійна діяльність

Анотація

У статті досліджено використання майбутніми вчителями різних технологій з освітньою метою у процесі навчання мови. Мова є найважливішим засобом спілкування, без неї неможливе існування і розвиток людського суспільства. Сучасні зміни суспільних відносин, засобів комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають підвищення комунікативної компетентності студентів, покращення їх філологічної підготовки. Для того, щоб вони могли обмінюватися думками в різних ситуаціях у процесі взаємодії з іншими комунікантами, використовуючи систему мовних і мовленнєвих норм та обираючи комунікативну поведінку, адекватну автентичній ситуації спілкування. Інакше кажучи, головне призначення іноземної мови — формування комунікативної компетенції, тобто вміння здійснювати міжособистісне та міжкультурне спілкування між іноземцем одним та носіями мови. Виховний аспект є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. Сучасні освітні технології, які використовуються для формування комунікативної компетентності школяра у вивченні іншої мови, є найбільш продуктивними для створення освітнього середовища, що забезпечує особистісно орієнтовану взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу.

Визначено основні аспекти розширення використання майбутніми вчителями нових технологій продуктивності та креативності вивчення іноземної мови (англійської). Використання майбутніми вчителями технологій у викладанні та вивченні іноземної мови розглядається як засіб наочності та демонстрації, комунікативного компонента навчання іноземної мови, засіб набуття та збереження культурних знань, а також засіб контролю знань та налагодження подальшого професійного зростання.

Важливу роль відіграє створення нових продуктів,електронних підручників тощо. Відзначено широкі перспективи медіатехнологій у програмованому навчанні як способу отримання освіти в майбутньому.

Посилання

Solanki, D. Shyamlee, M Phil. (2012). Use of Technology in English Language Teaching and Learning: An Analysis. IACSIT Press, Singapore. vol 33.

Al-Mahrooqi, R., Troudi, S. (2014). Using Technology in Foreign Language Teaching. Cambridge Scholars Publishing.

Hossain R, Shaikh P., Salam F. (2015). The Effectiveness of Using Technology in English Language Classrooms in Government Primary Schools in Bangladesh. Issue 1 Information and Communication Technology (ICT) for Development – Special Issue.

Tafani, V. (2009). Teaching English Through Mass Media. Acta Didactica Napocensia. Volume 2. Number 1.

The Use of the Media in English Language Teaching (1979). ELT documents. The British Council.

Webster, R. (2008). A reflective and Participatory Methodology for E-learning and Life-long Learning. Advances in E-learning: Experiences and methodologies / J. Francisco, G. Penalvo. Information Science Reference. Hershey. P. 4.

Wilson, B. (1996). What is a constructivist learning environment? In B. g. Wilson (Ed.). Constructivist learning environments: Case-studies in instructional design: Educational Technology Publications. P. 3.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛисенкоЛ. О. (2022). РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ МОВИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 189-192. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-189-192