ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

  • Марина Валентинівна Ліпатова Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6410-1762
  • Тетяна Валеріївна Бабич Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-0174-623X
  • Світлана Володимирівна Щербина Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2729-4267
Ключові слова: українська мова як іноземна, інтерактивні методи навчання, підвищення ефективності процесу навчання, інтеграція іноземних студентів у навчальний процес, розвиток навичок міжособистісного, навчально-професійного та міжнаціонального спілкування

Анотація

У статті розглядаються питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з української мови як іноземної для підвищення ефективності та якості навчання студентів-іноземців.

Автори зазначають, що використання інтерактивних технологій на заняттях із мови навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів, розвиває у них комунікативні навички та вміння міжособистісного, навчально-професійного та міжнаціонального спілкування, підвищує загальний рівень володіння українською мовою.

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. Київ: Академія, 2004. 344 с.

Башкір О.І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2018. Вип. 60. С. 33-44.

Горошкіна О.М. Особливості використання інтерактивних методів навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2013. №3. С. 7-10.

Кайдалова Л.Г., Тимощук Г.В. Теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів на основі використання інтерактивних методів навчання. Матеріали методол. семінару «Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації». Ч.2. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. С. 78-82.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково- методичний посібник. Київ, 2006. 192 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛіпатоваМ. В., БабичТ. В., & ЩербинаС. В. (2022). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 184-189. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-184-189