ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Сніжана Віталіївна Куркіна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2009-1590
Ключові слова: естетичне, художньо-естетичне виховання, позашкільна освіта, дозвілля, краєзнавство, екскурсії, гуртки, секції, клуби, спеціалізовані школи, малювання, спів, музика, мистецтво

Анотація

У представленій статті зроблено спробу здійснити історіографічний аналіз проблеми становлення і розвитку теорії і практики естетичного виховання у закладах позашкільної освіти Україні в повоєнний період, із початку 50-х – до початку 60-х років ХХ століття.

Доведено, що саме на початку 50-х років відбулася розбудова й розвиток мережі закладів позашкільної освіти, визначення змісту діяльності гуртків, клубів, спеціалізованих шкіл тощо. Визначено, що одним з пріоритетних векторів роботи закладів позашкільної освіти цього періоду було художньо-естетичне виховання дітей і молоді.

Посилання

Балахтар В. Історичний розвиток позашкільної освіти в Україні. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Одеса: 2007. Вип. 4. Південноукраїнський правничий часопис. С. 279 – 282.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. К., 1997. 376 с.

Зорин В. Участие детей в культурном досуге. М.: Молодая гвардия, 1960. 36 с.

На фронті трудового виховання. Дитячий рух. 1957. № 10. С. 36 – 40.

Постанова Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування мережі, введення типових штатів і встановлення посадових окладів працівникам позашкільних закладів» / В кн.: Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення КП і Радянського Уряду. 1917 – 1960 рр. Зб. Документів в 2-х т. Т. 2 (Червень 1941 – 1960 рр.) / ред.. О. В. Килимник. К.: Держполітвидав УРСР, 1961. С. 511 – 530.

Стан та завдання культурного будівництва на Україні. Внешкольное образование. 1953. № 11. С. 3- 17.

Харінко Н.Ф. Про діяльність позашкільних дитячих закладів. Радянська школа. 1969. № 6. С. 74 – 81.

Харинко Н.Ф. Педагогические проблемы воспитательной работы в условиях внешкольных учреждений (на опыте УСРР): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.пед.наук:спец. 13.00.01. Минск, 1973. 20 с.

Чашко В. Робота в гуртках. Дитячий рух. 1974. № 2. С. 30-32.

Ф. 166. Оп. 9. Спр. 896. П’ятирічний план розвитку позашкільного та дошкільного виховання на Україні. 33 арк.

Ф. 166. Оп. 15. Спр. 944. Звіт за позашкільні установи на 1 січня 1959 року (міністерство освіти УРСР статистичний відділ). 308 арк.

Ф. 166. Оп. 15. Спр. 2509. Міністерство освіти УРСР. Статистичний відділ. Річні звіти обл. ВНО за позашкільні установи за 1959 рік, форма «П». 108 арк.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КуркінаС. В. (2022). ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 162-166. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-162-166