ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В КЛАСІ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ФОРТЕПІАНО)

  • Світлана Вікторівна Кулікова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0397-6853
Ключові слова: основний музичний інструмент, фортепіано, дистанційне навчання, пізнавальна діяльність

Анотація

Стаття присвячена питанням специфіки навчання студентів-музикантів у класі основного музичного інструменту (фортепіано) в умовах дистанційного навчання у закладі вищої освіти. Автор пропонує розглядати дистанційну форму навчання як активний спосіб здійснення пізнавальної діяльності, тобто, як метод навчання студентів-музикантів. За всіх недоліків та недосконалості дистанційної інновації виокремлені позитивні сторони, які дозволять педагогам частково використати дистанційний метод для досягнення певних навчальних завдань.

Посилання

Афоніна О. С. Перспективи впровадження дистанційних курсів з музикознавства у навчальний процес Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вип. 4. К.: Міленіум, 2012. С. 85–88.

Баяхунова Л. П. В. Лобанов – пианист, педагог, исследователь (К девяностолетию со дня рождения) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docplayer.ru/27582360-P-v-lobanov-pianist-pedagog-issledovatel.html

Васильєва Л.Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 48–58.

Гаврілова Л. Г. Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично–історичних дисциплін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 58, вип. 2. С. 28–37.

Цыпин Г. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019. 187 с.

Learning to Play the Piano: In Person or Online? pianoin21days.com – Режим доступу: https://pianoin21days.com/learning-play-piano-person-online/

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КуліковаС. В. (2022). ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В КЛАСІ ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ФОРТЕПІАНО). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 158-161. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-158-161