МАЙСТЕРНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ «СЛАЙДОЗАЛЕЖНОСТІ»

Ключові слова: презентація, «слайдозалежність», публічний виступ, лекція

Анотація

У роботі автор систематизував та доповнив рекомендації щодо успішного публічного виступу викладача закладу вищої освіти з презентацією. У статті висвітлені причини та недоліки «слайдозалежності» публічних виступів. Аналіз наукових публікацій надає підставу стверджувати, що запорукою успіху професійного лектора є не тільки інтелектуальні здібності та академічні знання, але й особистісні критерії (емоційна культура, здатність регулювати, відчувати й розуміти не тільки власні емоційні стани, але й аудиторії). Автор рекомендує не перетворювати виступ з презентацією в механічне відтворення (читання) та коментування слайдів, а наголошувати на ключові моменти, які в них продемонстровані. Переповнені слайди викликають емоційне напруження та небажання слухати лектора. Ключем до настроїв аудиторії є імпровізація під час виступу, вміння лектора користуватися просодичними елементами мовлення (мімікою та інтонацією голосу, яка передається слухачам за допомогою темпу, інтенсивності та логічних пауз).

Посилання

Авраменко В. М., Ісаєнко Т. К., Козуб Г. М. Майстерність публічного виступу: практичний посібник з риторики. Полтава : ПВІЗ, 2005. 32 с.

Богомолова Е. П. Презентационные лекции по дисциплинам естественно-научного цикла: теория и практика. Открытое образование. Отечественный и зарубежный опыт. 2014. Вып. 4. С. 55–63.

Гамова Г. І. Публічний виступ як реалізація ораторської майстерності. Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2019. Вип. 50. С. 156–164.

Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изменить мир. Presentation Secrets: Do What You Never Thought Possible with Your Presentations. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 336 с.

Клепар М. В., Кузнєцова К. С.,Нич О. Б. Використання інфографіки для візуалізації освітнього контенту в закладі вищої освіти. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2021. Вип. 199. С. 31–36.

Крупєй К. С., Поліщук Н. М., Количева Н. Л. Модернізація традиційних методик викладання лекцій з мікробіології, вірусології та імунології в рамках дистанційного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 191. С. 102–105.

Михайлів Н. А., Теслюк В. М. Методика підготовки і проведення лекції у вищому навчальному закладі. Вісник Національного університету оборони України. 2011. № 3 (22). С. 41–46.

Нелюбов В. О., Куруца О. С. Презентація формул і діаграм: електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. Систем. вимоги: Windows 7, 8, 10. MS PowerPoint 16, 19, 365. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/28063

Поліщук Н. М., Количева Н. Л., Крупєй К. С., Букіна Ю. В., Колерова М. Є. Кір на Запоріжжі: слідами останньої епідемії. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2021. Т. 14, №1(35). С. 109–113.

Ракітянська Л. М. Становлення поняття «Емоційний інтелект» в історії науки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 199. С. 47–52.

Ракітянська Л. М. Становлення та розвиток поняття «Емоційний інтелект»: історико- філософський аналіз. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки): гол. ред. С. Сисоєва. Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018. № 3–4 (56–57). С. 36–42.

Хьюмс Дж. Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн [пер. с англ. Макаровой Н.]. 2-е изд. М. : Манн, Иванов и Фербер ; Эксмо, 2013. 300 с.

Matthew N. O. Sadiku, Adedamola Omotoso, Sarhan M. Musa. Digital Pedagogy. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 2019. Vol. 3, Issue : 2 (Jan-Feb). Р. 801–802.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КрупєйК. С. (2022). МАЙСТЕРНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ «СЛАЙДОЗАЛЕЖНОСТІ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 154-158. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-154-158