РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ВОКАЛУ

  • Жанна Володимирівна Колоскова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4880-1443
Ключові слова: емоційна стійкість, майбутні вчителі музичного мистецтва, емоційний стан, вокальна підготовленість та виконавська діяльність

Анотація

Автор статті розкриває проблему розвитку емоційної стійкості майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищій школі. Встановлено, що означена проблема є актуальною для професії музиканта, яка потребує витримки як у вивченні музичних творів, так і у виконанні їх перед аудиторією. На підставі аналізу джерельної бази авторка визначає поняття «емоційна стійкість», доводить залежність врегулювання психічного стану музиканта від наявності розвиненого самоконтролю та знання мови емоцій, яке сприяє розвитку виконавської техніки майбутнього педагога-музиканта. Авторка приходить до висновку, що професійне становлення майбутнього фахівця-музиканта в процесі вокальної підготовки є неможливим без включення емоційної сфери та наявності високого рівня емоційної стійкості, оскільки емоційні переживання в ході виконання музичних творів впливають на психофізіологічний стан музиканта.

Посилання

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. Минск: Харвест, 2001. 576 с.

Котова Л. Технологія підготовки майбутніх учителів музики до публічних виступів. Рідна школа. 2010. №6. С. 49-53.

Кувычко М. Психофизиологические характеристики эмоциональной устойчивости музыкантов-исполнителей в профессиональной деятельности. Культурная жизнь Юга России. 2014. №3(54). С. 126-128.

Морозов В. П. Биофизические основы вокальной речи. Л. 1977. 232 с.

Сенцова А.Г. Ситуативная тревога в исполнительской деятельности студентов- музыкантов и ее зависимость от компонентов эмоциональной сферы личности: автореф. дис. …канд. псих. наук: 12.00.06. Іркутск, 2006. 24 с.

Сиротин О. А. К вопросу о психофизиологической природе эмоциональной устойчивости спортсменов. Вопросы психологии. 1973. № 1. С. 129–133.

Стулов И. Х. К проблеме эмоциональной выразителькости исполнения вокальных произведений. Наука и школа. 2018. №2.

Ся Цзюань Формування емоційно-вольової надійності підлітків у виконанні вокально-хорових творів: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017. с. 266.

Цагарелли Ю. А. Психология музыкально- исполнительской деятельности. СПб: Композитор Санкт-Петербург. 2008. 367 с.

Юник Д. Парадигма розвитку емоційної стійкості музикантів-інструменталістів у процесі підготовки до сценічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2018. №1 (20). С. 108-114.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КолосковаЖ. В. (2022). РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ВОКАЛУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 138-143. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-138-143