КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗУМІННЯ НОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ

  • Олена Іванівна Кириченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2879-3300
Ключові слова: культурний діалог, сучасне мистецтво, нова художня реальність, художній код, художня мова, сприйняття мистецтва

Анотація

У статті розкривається специфіка культурного діалогу на різних етапах існування сучасного мистецтва та в різних його видах. Здійснена спроба хронологічного розподілу розвитку сучасного мистецтва в ХХ – ХХІ століттях, визначено чотири етапи, які змінювали художній код на різних витках формування нової художньої реальності. Визначено, що на всіх історичних етапах митці, які прагнули оновити прийоми художнього висловлювання, в дійсності звертались до зображувальних традицій архаїчного та народного мистецтва, творчості дітей та душевнохворих, форм, тем і образів класичного мистецтва, переосмислюючи їх в контексті запитів часу. Багатогранний процес культурного діалогу, який можна спостерігати у ХХ – ХХІ століттях, сприяє формуванню нового погляду і нової форми діалогу автора з глядачем, під час якого художник змінює ставлення глядача до засобів створення нової художньої реальності.

Посилання

Азизян И. Становление модернистской ментальности. Искусствознание 1/00. Москва, 2000. С. 227-256.

Аксёнова А. Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты. Москва: Эксмо, 2021. 208 с.

Кириченко О. І. Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Випуск 157. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький:РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. 300 с. C. 70-76.

Смирна Л., Хаматов В. Модерное, современное и новейшее искусство: попытка осмысления понятий. URL: https://artukraine.com.ua/a/modernoe-sovremennoe-i-noveyshee-iskusstvo--popytka-osmysleniya-ponyatiy/#.YodcpZJBwdU (дата звернення: 27.04.2022).

Турчин В. По лабиринтам авангарда. Москва: Изд-во МГУ, 1993. 248 c.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
КириченкоО. І. (2022). КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗУМІННЯ НОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 134-137. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-134-137