СЕНСИТИВНІСТЬ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ДІТЕЙ

  • Ганна Сергіївна Задорожна Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського https://orcid.org/0000-0001-5527-3725
Ключові слова: права, морально-правове виховання, сензитивність формування ціннісного ставлення до морально-правових норм у дітей, батьки, педагоги

Анотація

У статті йдеться про перспективи формування ціннісного ставлення до морально-правових норм у дітей на основі опитування їх батьків і педагогів. Зазначено, що отримуючи інформацію від дорослого про права людини, дитина починає співвідносити їх з моральними цінностями. Поступово, морально-правові уявлення, які формуються у дитини, утворюють особистісну систему правових ідеалів та переконань, на основі яких пізніше вона зможе здійснювати оцінку правової інформації, формуючи власну сензетивність до засвоєння правових норм. Зокрема, спочатку дитина засвоює моральні норми, на основі яких вона здатна оцінювати вчинки на предмет моральності чи аморальності («що добре і що погано», «що можна робити, а чого слід уникати»).

Таким чином дитина у своїй поведінці налаштовується на вчинки відповідно до норм моралі. Поступово для розуміння дитини стає доступним те, що за окремі асоціальні, неправомірні вчинки люди несуть покарання (іноді діти бояться, що їх заберуть в поліцію), відповідно законів держави, усвідомлення наявності та функціонування в державі інституцій, наділених каральними повноваженнями.

У подальшому дорослі повинні формувати дитячі уявлення про правопорушення людини з погляду її правової поведінки чи навпаки – аморальності й недопустимості певних дій і вчинків, а також як діяння, що суперечать принципам права, уже знайомих дітям, і порушують права інших людей. Результатом цього процесу є усвідомлення дитиною несправедливості правопорушення та диференціація її правових і моральних уявлень, що дозволяє оцінювати поведінку свою та інших людей із позицій справедливості-несправедливості з наданням правомірності першорядності та значущості. За такого підходу моральна оцінка справедливої поведінки усвідомлюється дитиною як другорядна.

Посилання

Береза С. В. Правовий всеобуч як передумова формування правової культури в сучасному демократичному суспільстві. Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 19-25.

Бех І. Д. Концептуальна модель Я- центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості. Педагогіка і психологія. № 3. (88). 2015. С. 5–16.

Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / За заг. ред. О. В. Низьковської. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 256 с.

Задорожна Г. С. Громадянська соціалізація і правове виховання дошкільників та молодших школярів на засадах наступності. Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. 2018. Vl. (64), Iss. 154. P. 64–67.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Задорожна Г. С. (2022). СЕНСИТИВНІСТЬ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ДІТЕЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 125-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-125-129