СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ МОНТЕССОРІ-МАТЕРІАЛУ

  • Долорес Жораївна Завітренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2005-4810
  • Ірина Валеріївна Жигора Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2005-4810
  • Наталія Олегівна Березенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3333-8924
Ключові слова: діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР), сенсорне виховання, Монтессорі-матеріали, орієнтувально-дослідницька діяльність

Анотація

У статті аналізуються результати дослідження сформованості еталонних уявлень (кольору, величини, форми) в дошкільників і ззатримкою психічного розвитку (ЗПР). Автори наголошують на рівнях розвитку сенсорних еталонів у дітей із затримкою психічного розвитку, визначають основні напрямки роботи з розвитку сенсорних еталонів у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР за допомогою Монтессорі-матеріалів.

Заняття за названою методикою проводяться в спеціально підготовленому середовищі. Оскільки підхід М. Монтессорі передбачає, що ігрова кімната має поділятися на кілька частин, стандартними вважаються такі зони: природнича, практичного життя, сенсорна, мовна, математична, до яких доцільно додати творчу, ігрову та спортивну. Дитина може займатися там, де їй подобається й скільки подобається. Завдання педагога полягає в тому, щоб «підлаштуватися» під інтереси дитини, якій важливо створити простір для реалізації дій. За таких умов діти будуть навчатися легко та із задоволенням.

Використання Монтессорі-матеріалів спрямовано на розвиток дрібної моторики, почуттів (зору, слуху, смаку, нюху, дотику). За М. Монтессорі, обережні дії з дрібними предметами формують інтелект, розвивають мовлення, увагу й памʼять, тому в її системі багато діяльності, повʼязаної з оперуванням предметами, угадуванням їх на дотик, сортуванням.

Посилання

Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М. : Просвещение, 2000.

Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А. А. Колупаєвої. К. : Видавнича група «А.С.К.», 2012. 360 с. Режим доступу: http://education-inclusive.com/wp-content/docs/Strategiyi-vykladannya-v-inklyuzyvnomunavchalnomu-zakladi.pdf

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. К., 2016. 68 с.

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию: Пособие для учителя. М. : ВЛАДОС, 2004.

Мамайчук И. И. Помощь психолога ребёнку с задержкой психического развития. Научно- практическо еруководство. СПб. : Речь, 2006.

Монтессори М. Домребенка: Метод научной педагогики. М. : Астрель : Аст, 2006.

Педагогіка Марії Монтессорі: минуле і сучасне: навчальний посібник. Радул О. С., Прибора Т. О., Андросова Н. М., Завітренко Д. Ж. (За заг. ред.О. С. Радул). Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 203 с.

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А. А. К., 2010. 363 с.

Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей / Под ред/ Н. Н. Поддьякова, В. Н. Аванесовой. М. : Просвещение, 1981.

Сенсорные способности малыша: Игры на развитие восприятия цвета, формы и величины у детей раннего возраста: Книга для воспитателей детскогосада и родителей. М. : Просвещение : АО «Учебная литература», 1996.

Стребелева Е. А., Венгер А. Л., Екжанова Е. А. Специальная дошкольная педагогика. М. : Академия, 2002.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЗавітренкоД. Ж., ЖигораІ. В., & БерезенкоН. О. (2022). СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ МОНТЕССОРІ-МАТЕРІАЛУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 120-124. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-120-124