ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

  • Віталій Іванович Дмитрук Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4778-010X
  • Ігор Любомирович Уличний Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2614-2678
Ключові слова: готовність до професійного самовдосконалення, потенціал професійного самовдосконалення, професійна підготовка майбутніх педагогів, неперервна освіта, самовиховання, самопізнання, професійне самозростання, рефлексія, самооцінка

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх педагогів. Висвітлено структуру, мотиви, прийоми та принципи професійного самовдосконалення здобувачів педагогічних спеціальностей.

Вона охоплює структуру готовності до професійного самовдосконалення, яка включає такі компоненти: мотиваційно-аксіологічний; інформаційно-пізнавальний; оперативна та особистісно-рефлекторна. Розкрито та проаналізовано поняття «потенціал професійного самовдосконалення». Розглянуто психологічну природу рефлексії як універсального механізму саморегуляції і саморозвитку особистості.

У науковій доповіді описано групи мотивів, необхідних для формування готовності абітурієнтів до професійного самовдосконалення (соціальний, пізнавальний, професійний, особистісний інтерес). Розкрито прийоми особистісного та професійного самовдосконалення на основі самопізнання в педагогічному процесі та визначено їх роль у педагогічному проектуванні. Охарактеризовано основні принципи професійного самовдосконалення педагогів, а саме: принцип розвитку; принцип самодіяльності; принцип рефлексивності в процесі самозростання та принцип безперервної освіти. У статті запропоновано та проаналізовано поняття «потенціал професійного самовдосконалення». Також досліджується розвиток професійної рефлексії у студентів педагогічних закладів вищої освіти. Він містить характеристику актуалізації готовності до професійного самовдосконалення студентів різного рівня професійної майстерності. У дослідженні окреслено функції рефлексії в педагогічному процесі, визначено її роль у педагогічному проектуванні. У статті наведено значення педагогічних практик у підготовці майбутніх учителів. Автори наголошують на необхідності безперервної освіти для досягнення мети свідомого самовдосконалення як вершини професійного «акме» розвитку.

Посилання

Климов Е.А. Введение в психологию труда: учебник для вузов. М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1998. 382 с.

Клименко Г. А. Готовность студентов к профессиональному самосовершенствованию как актуальная психолого-педагогическая проблема. Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 77.

Мельник О. В., Уличний І.Л. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-метод. посіб. для вчителів / за ред. О.В. Мельника. К. : Мегапринт, 2008. 120 с.

Солодовник О.В. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення у процесі фахової підготовки : Рукопис: дис. канд. пед. наук. Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Житомир, 2017. С. 9–10.

Уличний І.Л. Формування готовності студентів педагогічних вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 125. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. С. 211–215.

Черкашина Т.В. Формування внутрішньої культури суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання та професійно-особистісного самовдосконалення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки: Збірник наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. №45 (69). С. 155–161.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ДмитрукВ. І., & УличнийІ. Л. (2022). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 104-108. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-104-108