ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Людмила Павлівна Василевська-Скупа Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1989-7175
  • Ірина Борисівна Швець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-3803-9683
  • Лідія Оверківна Остапчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-1538-4919
Ключові слова: національна свідомість, українське народне мистецтво майбутні вчителі музичного мистецтва, пісенний фольклор

Анотація

У статті розглянуто історичний аспект виховання національної самосвідомості українського народу. Висвітлено погляди науковців щодо поняття «національна самосвідомість», його особливості, значення в соціокультурному та педагогічному контексті. Обґрунтовано важливість українського народного мистецтва, його величезний потенціал для виховання національної самосвідомості підростаючого покоління. Розглянуто роль вітчизняного пісенного фольклору в патріотичному вихованні учнів, особливості музичної мови (закодованих кодів), що утворили «національний музичний генотип» як сукупність спадкових музичних структур і засобів, що поколіннями передавалися в народі, формуючи його неповторну ментальність і національний характер. Визначено, що пісня впливаючи на емоційно- почуттєву сферу людини, викликає емпатійне переживання її художнього образу. Разом з тим, відбувається процес «внутрішнього інтонування», тобто рефлексивного, неусвідомленого спів інтонування слухача з твором, що звучить. Тому під час індивідуальних занять студентів на заняттях з «хорового диригування», «постановки голосу» майбутні вчителі музичного мистецтва знайомились з особливостями української народнопісенної культури,народного вокального музикування,виховним впливом пісенного фольклору на духовне становлення школярів, а саме на виховання патріотів нашої держави. На заняттях з дисципліни «практикум з народного співу» студенти мали самостійно записати 5-10 пісень свого регіону, дізнатись про особливості співацької манери різних регіонів України, розшифрувати їх мелодійні закодовані коди та проаналізувати образний зміст музичного твору. Під час вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика музичної освіти» студенти знайомились з особливостями музичного фольклору – скарбницею вікових традицій українського народу, з видами фольклорної діяльності: народним епосом (прислів’я та приказки, казки, легенди, історичні пісні та ін.). Водночас слід вивчати народнопісенну творчість, продовжувати пошук закодованих кодів в музичній мові пісенного фольклору, в яких повідомлено про ментальність, характерні риси національної ідеї українського народу. Разом з тим, необхідно досліджувати особливості феномена «національна свідомість» й шляхи його розвитк .

Посилання

Ващенко Г. Виховний ідеал; Підручник для виховників. Учителів і українських родин. Брюссель; Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді. 1976. С. 191.

Василевська-Скупа Л.П. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : [монографія]. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. 225с

Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2005. Вип. 25. С. 13–18.

Зязюн І. А. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2013. 340 с.

Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / За ред.., передмова та післямова Н.Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: Монографія. Чернівці: Зелена Буковина, 2009. 752с.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мисецьких дисциплін). К.: Освіта України, 2008. 274с.

Пірен М. І. Основи етнопсихології : підручник. Київ, 1996. 389 с.

Redkina A. Interdisciplinary approach to the study of national consciousness phenomenon. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 2016. №69. P. 19–24. DOI: 10.18052/www.scipress.com/ILSHS.69.19.

Русова С. Ф. Дошкільне виховання. Україна. 1991. №4. С. 90.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Василевська-СкупаЛ. П., ШвецьІ. Б., & ОстапчукЛ. О. (2022). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 99-103. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-99-103