КОРЕКЦІЯ УВАГИ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО НАВІЮВАННЯ

Ключові слова: аутизм, увага, психоемоційний стан, сприйняття музики, музично-інтонаційне навіювання, здобувач освіти

Анотація

Стаття присвячена розгляду засобів музично-інтонаційного навіювання для корекції уваги школярів з розладами аутистичного спектру. Зазначений корекційний метод представлено у світлі його потенційної можливості покращувати загальний психоемоційний стан здобувачів освіти з відповідною нозологією, що позитивно позначається на розумовому розвитку таких дітей шляхом покращення функціонування пізнавальних психічних процесів, зокрема довільної уваги. Акцентовано увагу на психологічних закономірностях сприйняття музичного твору в процесі педагогічної роботи з дітьми-аутистами, що в контексті нашого теоретичного дослідження допоможе краще зрозуміти механізми полегшення та інтенсифікації формування процесів уваги під час педагогічної взаємодії на уроці. Визначено, що для досягнення бажаного ефекту при створенні ситуації сприйняття музики дітьми з аутизмом необхідно враховувати їх актуальний емоційний стан на початку музичного заняття, рівень їх психічної мобілізації, активності, а також заздалегідь спланувати та відпрацювати поведінку вчителя, зокрема його експресію, паузи, використовувані інтонації, жести, міміку, підбір інформаційного матеріалу заняття. Функція навіювання для визначеної категорії дітей має бути спрямована на сприйняття дитиною певного роду думок, позитивних почуттів, що безпосередньо впливають на психіку і відповідно стають коректором її уваги. В результаті проведеної аналітичної роботи доведено, що процес навіювання музичною інтонацією для дітей-аутистів молодшого шкільного віку є важливим сугестивним чинником, що дозволяє досягти бажаного ефекту у функціонуванні їх пізнавальних психічних процесів.

Посилання

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Ленинград: Музыка, 1971. 376 с.

Базима Н. В. Теоретичне вивчення проблематики аутизму. Актуальні проблеми педагогіки,психології та професійної освіти. 2015. №1. С. 51-56.

Базима Н. В., Шеремет М. К. Корекційно-розвивальна робота з розвитку комунікативної функції мовлення у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Вип. V, том 2. Кам’янець- Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. 408 с.

Борисенко О. М., Музика С. В. Концепції і теорії причин виникнення розладу спектра аутизму. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. №1. С. 209- 217.

Иванченко Г. В. Восприятие музыки и музыкальные предпочтения. Психологический журнал. 2001. №1. С. 70-82.

Кулганов В. А., Белов В. Г, Парфенов Ю. А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие. Санкт-Петербург: СПбГИПСР, 2012. 444 с.

Мішедченко В. В. Значення та особливості мовної і музичної інтонації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. №68. Т. 1. С. 99-103.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2004. 487 с.

Никольская О. С. Аутизм: возрастные особенности и психологическая помощь. Москва : Полиграф сервис, 2003. 232 с.

Організація самовиховання особистості : навчально-методичний посібник для вчителів і викладачів, організаторів виховного процесу / Сумряк Ю. Р., Шиян О. І., Тюріна Т. Г., Кудрик Л. Г. Львів : ЛОІППО, 2012. 63 с.

Руденко Л. М., Афузова Г. В. Музикотерапія у корекції розладів аутистичного спектра: світовий досвід. Науковий часопис. 2020. Випуск 41. Спеціальна психологія. С. 128-134.

Спіліоті О. В. Педагогічні умови формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики. Психолого-педагогічна науки.2013. №1. С. 133-136.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
БєднаЮ. О. (2022). КОРЕКЦІЯ УВАГИ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНОГО НАВІЮВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 95-98. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-95-98