ТВОРЧЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

  • Тетяна Василівна Бабенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5085-2779
Ключові слова: майбутній викладач, освітнє середовище, педагогічна умова, професійна підготовка, соціально-професійна мобільність

Анотація

Сучасним випускникам вузів щоб бути успішними і затребуваними слід бути готовими до постійно мінливих тенденцій на ринку праці. У статті запропоновано трактування понять «соціально-професійна мобільність особистості», «розвиток соціально-професійної мобільності». Визначено здатності та особистісні якості (ініціативність, креативність, соціальна та професійна активність, здатність ризикувати, самоорганізованість, самостійність, вольовий самоконтроль, рішучість, впевненість у собі, відкритість до нового), які складають соціально-професійну мобільність майбутнього викладача. Творче освітнє середовище закладу вищої освіти є умовою для розвитку соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів, їх професійного становлення як фахівців. Під освітнім середовищем навчального закладу ми розуміємо систему впливу та умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться у соціальному та просторово-предметному оточенні в межах організованого освітнього процесу.

Посилання

Амирова Л. А., Багишаев З. А. Профессионально-педагогическая мобильность учителя как целевая установка высшего педагогического образования. Alma mater. 2004. № 1. С. 55 – 60.

Игошев Б.М.Организационно- педагогическая система подготовки профессионально мобильных специалистов в педагогическом университете. М.: ВЛАДОС, 2008. 201 с.

Ипатова Е. Р. Формирование социально- профессиональной мобильности студентов вуза: автореферат … кандидата педагогических наук. Шуя, 2012. 24 с.

Калиновский Ю. И. Развитие социально- профессиональной мобильности андрагога в контексте социокультурной образовательной политики региона: диссертация … доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 2001. 470 с.

Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія у 2 ч. К.: Освіта, 2009. Ч. 1. 302 с.

Приходченко К. І. Творче освітньо-виховне середовище: теоретичний і практичний концепти: монографія. Донецьк: Ноулідж, 2011. 382 с.

Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-ПРЕС, 2009. 367 с.

Сорокин П. А. Социальная мобильность / пер. с англ. М. В. Соколовой. Москва: Academia: LVS, 2005. 277 с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе. Москва: ЮНИТИ, 2002. 437 с.

Ясвин В. А. Экспертиза школьной образовательной среды. М.: Сентябрь, 2000. 197 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
БабенкоТ. В. (2022). ТВОРЧЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 90-94. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-90-94