ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНІК

  • Наталя Миколаївна Андросова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4642-1244
Ключові слова: готовність майбутнього вчителя початкової школи для професійної діяльності, освітні технології, організація комунікації учасників освітнього процесу, співпраця з батьками учнів, коучингові техніки

Анотація

У статті розглядаються питання формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до роботи з батьками шляхом використання коучингових технік в умовах Нової української школи. Актуальність проблеми було визначено в нормативно-правових документах. З’ясовано мету статті – проаналізувати проблему змісту компонентів готовності вчителя початкових класів до роботи з батьками молодших школярів.

Запропоновані приклади застосування коучингових технік під час навчання студентів педагогічних спеціальностей з метою досягнення професіоналізму педагога в подальшій комунікації з учасниками освітнього процесу.

Зауважені переваги використання коучингової технології в роботі з батьками молодших школярів через її спрямованість на допомагу дорослим учасникам освітнього процесу самостійно визначати цілі діяльності, швидко знаходити способи розв’язання складних ситуацій виховання і розвитку дітей з опорою на власний потенціал.

Посилання

Борова Т. А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково- педагогічних працівників вищого навчального закладу: монографія. Х.: СМІТ, 2011. 384 с.

Дядченко Г., Білокур А. Теоретичний аспект питання готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 4. С. 252–259.

Дудорова Л. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект): монографія. Вінниця: Нілан, 2014. 421 с.

Зобенько Н. А. Впровадження коучингових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічної сфери. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. 2020. Випуск 1(11). С. 199–204.

Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя. К.: Либідь, 1991. 96 с.

Кондрашова Л. В. Моральна психологічна готовність студента до вчительської діяльності. К.: Вища школа, 1987. 56 с.

Красюк Л. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. № 28. С. 156–160.

Ліненко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї: монографія. Одеса: ОКФА, 1995. 80 с.

Ліннік О. О. Критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до організації суб’єкт- суб’єктної взаємодії з учнями. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 22(1). С. 256–265.

Матвієнко О. В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії: монографія. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 383 с.

Мозуль І. В. Структура готовності майбутніх учителів початкових класів у контексті сучасних вимог професійної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 30. С. 75–81.

Мороз О. Г. Професійна адаптація молодого вчителя. К.: КДПІ, 1980. 95 с.

Професійний стандарт «Вчитель початкової школи закладу загальної середньої освіти». Наказ від 23.12.2020. №2726. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovihklasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyiosviti (дата звернення: 15.01.2020).

Пєхота О. М. Індивідуальність учителя: теорія і практика. Миколаїв: Фірма «Іліон», 2009. 272 с.

Савчук Б., Білавич Г., Душенко Ю. Коучинг як філософія і технологія розвитку процесійної педагогічної освіти. Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 21. С. 82–87.

Хващевська О., Кишкар Є. Мотиваційна готовність майбутніх учителів початкових класів до впровадження інновацій в освітній процес. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2018. Випуск 7. С. 179–190.

Шестакова Т. Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. № 4. С. 251–256

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
АндросоваН. М. (2022). ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНІК. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 84-90. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-84-90