МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Сергіївна Савченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0420-3289
Ключові слова: моделювання, модель, технології організації навчального процесу, структура технології організації навчального процесу, концептуальна та ідеальна моделі, технологія імітаційного моделювання

Анотація

У статті проаналізовано сучасні проблеми освітньої політики в цілому та окреслено стратегії підготовки майбутніх фахівців й тенденції щодо пошуку шляхів підвищення ефективності організації навчального процес. Окреслено процес моделювання як ефективний засіб опанування нового,який уможливлює передбачити найменш передбачувану, найменш вибудовану соціально-психологічну сторону навчання та який спрямований на забезпечення якісної фахової підготовки магістрів. Акцентовано, що моделювання є головним напрямом оновлення професійної освіти в сучасному світі, який забезпечує діяльнісну позицію в освітньому процесі, що сприяє становленню досвіду цілісного системного бачення професійної діяльності, системних дій у ній, вирішення нових проблем і завдань.

Процес моделювання технології організації навчального процесу передбачає, по-перше, побудову концептуальної моделі, яка відбиває реальний стан технології організації навчального процесу, по-друге, ідеальної моделі, яка відображає бажаний стан технології організації навчального процесу. Взаємозв'язок концептуальної та ідеальної моделей полягає в тому, що реалізація ідеальної моделі в практичній діяльності зумовлює появу концептуальної моделі нового рівня, яка не тільки відображає первинні властивості технології організації навчального процесу, а й конструює її нові властивості та виконує функцію управління розвитком цієї технології.

Доведено, що на моделювання та функціонування технології організації навчального процесу впливають тенденції та особливості розвитку вищої освіти, завдання Болонської декларації, нормативно-правова база освітньої галузі, керівники та працівники вищого навчального закладу, а також рівень управлінської культури, навички моніторингової діяльності, ступінь опанування процедурами та операціями моделювання суб'єктами управління навчальним процесом у закладі вищої педагогічної освіти.

Визначено складові моделювання, побудови й функціонування технології організації навчального процесу: цільова, змістовно-інформаційна, кадрова, освітній соціум, технологічна, система засобів навчання, типові та спеціалізовані навчальні приміщення.

Посилання

Батороев К. Б. Аналогии и модели в познании. Новосибирск : Наука, 1981. 320 с.

Кларин М. В. Инновационные модели в зарубежных педагогических поисках. М. : Арена, 1994. 218 с.

Кримський С. Б. Проект і проектування в сучасній цивілізації: метод проектів. Традиції, перспективи, життєві результати: практ.- зорієнтований посіб. / За ред. С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова. К. : Вид-во Департамент, 2003. 500 с.

Основы теории подобия и моделирования (терминология) / М. : Наука, 1973. 25 с.

Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. К. : Лібра, 2004. 342 с.

Пирогов О. В. Моделирование в образовании. Инновации в образовании. 2004. № 5. С. 36 – 40.

Саранов А. М. Инновационный процесс как фактор саморазвития современной школы: методология, теория, практика : монография. Волгоград : Перемена, 2000. 259 с.

Штофф В. А. Моделирование и философия. Л. : Наука, 1966. 304 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
СавченкоН. С. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 67-71. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-67-71