ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ «ПРИХОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ»

  • Наталя Олексіївна Пасічник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0923-9486
  • Ірина Володимирівна Лупан Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4791-0445
Ключові слова: гендер, прихований навчальний план, освітній простір, зміст освіти, гендерна експертиза, гендерна комунікація

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу результатів теоретико-прикладного дослідження гендерних аспектів «прихованого навчального плану» на рівні загальноосвітнього навчального закладу. Визначено, що в українській системі освіти декларується значущість гендерної рівності, проголошується розбудова гендерно орієнтованої освіти, але в практиці освітньої діяльності часто відтворюються гендерні стереотипи, нав’язуються певні гендерні ролі й шаблони мислення, соціальні очікування, способи поведінки, тобто, реалізуються гендерні аспекти «прихованого навчального плану».

У статті представлено аналіз гендерних аспектів таких структурних елементів «прихованого навчального плану» як освітнє середовище загальноосвітнього навчального закладу; зміст освіти; міжособистісна комунікація у процесі навчання. При дослідженні складових «прихованого навчального плану» було використано: гендерний аналіз закладу освіти з обчисленням індексу гендерного паритету; веб-додаток (Voyant Tools) для аналізу шкільної документації; анкетування, інтерв’ю, спостереження задля виявлення гендерних стереотипів та сегрегації за статевою ознакою; гендерна експертиза навчальних підручників за визначеними полями гендерного аналізу; гендерна експертиза уроків.

Аналіз результатів анкетування педагогічних працівників та гендерна експертиза уроків засвідчили наявність проявів «прихованого навчального плану» серед освітян. Виявилась гендерна стереотипність щодо «статевості» людських якостей і психологічних рис; несприйняття фемінітивів і гендерованого освітнього простору; підтримка різних програм для дівчат і хлопців з трудового навчання. Хоча переважна більшість освітян вважають досягнення гендерної рівності актуальною проблемою, вони визнають свою необізнаність щодо «прихованого навчального плану» й готові співпрацювати з фахівцями з гендерної проблематики.

Результати анкетування учнів та учениць 5-8 класів також підтвердили наявність гендерних стереотипів у комунікації вчительства з учнівством; домінування симпатій учнів та учениць до різних навчальних предметів; виявили наявність гендерних стереотипів щодо використання вільного часу. Гендерна експертиза підручників виявила наявність незначної кількості гендерних стереотипів і засвідчила позитивні зміни з позицій гендерної рівності та чутливості у нових підручниках.

Посилання

Jackson, P.W. Life in Classroom. N.Y., Holt, Rinehartand Winston. 1968.

Акбаш К.. Пасічник Н., Ріжняк Р. Теоретико- прикладні основи гендерних досліджень: навчальний посібник. Кропивницький, Видавець – Лисенко В.Ф. 2019. 340 с.

Буц К., Поповкіна А. «Hidden Curriculum» та дослідження його основних складових. Наукові записки молодих учених. 2021. № 8. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1913/pdf

Голованова Т. Методологічні підходи та методи дослідження гендерних питань в освіті. Гендерна парадигма освітнього простору. 2015. № 1. С. 14–16.

Дороніна Т., Іванова В. Гендерна експертиза навчальної літератури: нормативно-правовий аспект. Гендерна парадигма освітнього простору. 2017. № 5. С. 21–26.

Кравець В. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія. Тернопіль: Навчальна книга, 2013. 448 с.

Малахова О.А., Марущенко О.А., Дрожжина Т.В., Коробкіна Т.В. Теоретико-методологічні засади гендерної експертизи підручників. Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів [посібник] / За заг. ред. О. М. Топузова, Н.Б. Вяткіної. Київ, Педагогічна думка, 2016. С. 48–56.

Марущенко О. А. «Прихований навчальний план» сучасної школи: методологія та структурування предмету дослідження. Гендер-PRO: Збірник наукових праць за матеріалами науково- практичної конференції студентства й наукової молоді. Харків, 2013. Вип. 1. С. 57–64.

Марущенко О., Плахотнік О. Гендерні шкільні історії. Харків, Монограф. 2012. 88 с.

Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. Київ, Основи. 2017. 256 с.

Остапчук О.Л. «Прихований навчальний план» або «Прихована навчальна програма» (hidden curriculum). Енциклопедія прав людини: соціальнопедагогічний аспект: колективна монографія. Житомир. 2014. С. 187–190.

Сабунаева М.Л. Гендерная экспертиза урока. Практикум по гендерной психологии. Санкт- Петербург, Питер. 2003. С. 359–365.

Ярская-Смирнова Е. Гендерное неравенство в образовании: понятие скрытого учебного плана. Гендерные исследования. 2000. № 5. С. 295–301.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ПасічникН. О., & ЛупанІ. В. (2022). ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ «ПРИХОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 51-57. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-51-57