РОЗВИТОК ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНИЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

  • Тетяна Володимирівна Окольнича Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3740-2495
  • Лариса Давидівна Костенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2930-7404
Ключові слова: особистість, громадянськість, громадянське суспільство, громадянське виховання, громадське життя

Анотація

У статті, в історичній ретроспективі розкрито розвиток ідеї громадянськості особистості. Авторами наголошує на тому, що громадянське суспільство є фундаментом громадянського виховання особистості, становлення громадянськості молодого покоління в умовах демократичного суспільства. У суспільно-історичному плані громадянськість є наслідком суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів. Тому кожна держава і в усі часи була зацікавлена у формуванні цієї риси своїх громадян. Активна участь в громадському житті, громадянськість є однією з найважливіших ознак демократичного суспільства.

Посилання

Английские материалисты XVIII в. (1968) // Сб. произв.: В 3 т. К., 1968. Т. 3. 178с.

Аристотель. Сочинения: В 4-х т. К., 1976. Т. 4. 153 с.

Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1996. № 4. С. 49–57.

Гегель Г. В. Ф. Соч.: В 9 т. К., 1967. Т. 7. 263 с.

Гоббс Т. Левиафан. К., 1936. 146 с.

Грушевський М. Початки громадянства (Генетична соціологія). Прага, 1921. 86 с.

Драгоманов М. П. Літературно-публіцис- тичні праці: У 2 т. К., 1970. Т. 2. 551 с.

Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання: історичний аспект. Шлях освіти. 1997. № 1. С. 38–43.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Шлях освіти. 2000. № 3. С. 7–13.

Макиавелли Н. Рассуждение на первые три книги Тита Ливия. К., 1869. 374 с.

Мор Т. Утопия. Прага, 1978. 238 с.

Руссо Ж.-Ж. Пед.соч.: В 2 т. К., 1961. Т. 1. 171 с.

Умови громадянства: Зб.ст. / Під редакцією Барта ван Стінбергена: Пер. з англ., передмова та примітки Іваненко О. О. К.: Український центр духовної культури, 2005. 264 с.

Франко І. Громадянські права студентів: Педагогічні статті та висловлювання. К.: Рад. школа, 1960. 299 c.

Фукуяма Френсис. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку / Переклад з англійської Віктора Дмитрука. Львів: Кальварія, 2005. 380 с.

Locke J. Two Treatises of Government. New York: Mentor Books, 1960. 146 p.

Putnam R. Making Democracy Work. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. 410 p.

Tocqueville A. Democracy in America. New York: Vintage Classics, 1990. V. 2. 410 p.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Окольнича Т. В., & КостенкоЛ. Д. (2022). РОЗВИТОК ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИЧНИЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 41-45. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-41-45