ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

  • Геннадій Анатолійович Лещенко Льотна академя Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0001-9780-060X
  • Олександр Григорович Олефіренко Льотна академя Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-0034-049X
Ключові слова: активне навчання, активні методи навчання, проблемне навчання, контекстне навчання, аварійно-рятувальні служби

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення ефективності професійної підготовки фахівців аварійно- рятувальних служб шляхом впровадження активних методів навчання в освітній процес. Констатовано, що активізація навчально-пізнавальної діяльності є не самоціллю, а лише одним з шляхів підвищення ефективності їх професійної підготовки. На основі практичного досвіду представлено кейс з прикладами застосування проблемного та контекстного навчання під час викладання фахових дисциплін здобувачам вищої освіти за ОПП «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті.

Посилання

Башкір О. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018. Вип. 60. С. 33-44.

Бондарєва Т. Активізація навчально- пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти. Нова педагогічна думка. Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2013. № 11. С. 83–85.

Вахрушева Т.Ю. Теоретичні аспекти активних методів навчання. URL: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08vtyaml.pdf (дата звернення: 18.03.2022).

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 320 с.

Євтушевський В. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах України. Проблеми освіти: зб. наук. праць. Київ : ІІТЗО МОН України, 2008. Вип. 54. С. 13–19.

Коченгіна М.В. Використання активних методів навчання в процесі формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. Вип. 39. С. 112‒117.

Лещенко Г.А. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2016. 494 с.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково- методичний посібник. Київ: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

Хома Т.В. Активні методи навчання в педагогіці вищої школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2020. № 69, Т.3. С. 149- 152.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
ЛещенкоГ. А., & ОлефіренкоО. Г. (2022). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 35-41. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-35-41