ТЕСТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  • Ольга Орестівна Біляковська Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2880-6826
Ключові слова: тест, тестування, діагностика, контроль, оцінювання, дистанційне навчання, тестувальні програми

Анотація

У статті розглядається актуальна педагогічна проблема тестування навчальних досягнень студентів. Тестування є одним із методів діагностичного контролю сформованості знань, умінь, компетенцій суб’єктів навчання та дозволяє неупереджено оцінити результати навчальної діяльності студентів. Представлено структуру технології тестування, охарактеризовано головні функції тестів. Окреслено ряд вимог до складання тестів та висвітлено їх головні функції у навчальному процесі закладів вищої освіти. Вирізнено переваги та недоліки тестового контролю. Визначено комплекс організаційно-методичних умов для проведення ефективного тестового контролю. Акцентовано, що тестовий контроль є основною формою проведення контрольно- оцінювальних заходів в умовах дистанційної освіти.

Посилання

Аннєнкова І. П. Основи педагогічних вимірювань: навч.-метод. посіб. / І. П. Аннєнкова, Н. В. Кузнєцова, Л. А. Раскола. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2021. 210 с.

Біляковська О. О. Дидактика вищої школи : навч. посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 360 с.

Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест : навч. посіб. Київ : Майстерклас, 2006. 160 с.

Євтух М. Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова. Київ : КНЕУ, 2010. 248 с.

Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання : навч.-метод. посіб. Ніжин : Вид. П.П. Лисенко М. М.‚ 2012. 102 с.

Карташова І. І., Прохоренков В. М. Тестування в системі моніторингу якості знань студентів: навч.-метод. посіб. Херсон : ХДУ, 2013. 116 с.

Оксенюк І. І. Організація діагностики та контролю знань засобами комп’ютерного тестування. Педагогічний пошук. 2022. № 1 (113). С. 31–35.

Derenowski М. Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako przejaw nowatorstwa pedagogicznego w wybranych pracach dyplomowych. Rocznik Pedagogiczny. 2021. № 44. S.175–189.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
БіляковськаО. О. (2022). ТЕСТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 16-20. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-16-20