ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Ольга Вікторівна Акімова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-6988-6258
  • Олена Ігорівна Шаманська Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-2677-8983
Ключові слова: освіта дорослих, навчальний процес, інноваційні технології навчання, тренінгові форми навчання, сучасний розвиток освіти України

Анотація

У статті досліджено застосування інноваційних технологій в освіті дорослих в сучасних умовах суспільного розвитку України. Визначено значення та теоретичну сутність поняття «освіти дорослих», основні її компоненти та їх особливості. Автором статті окреслено важливість застосування основних інноваційних технологій в освіті дорослих. Перед викладачами сучасних закладів освіти стоїть завдання впровадження таких форм та методів навчання, які б ставили за мету активізацію творчого потенціалу дорослої особистості та стимулювали б його розкриттю. Саме інноваційні форми навчання стимулюють до отримання нових знань і розкриватимуть та розвиватимуть інтелектуальний потенціал дорослої особистості. Зокрема, виділено таку інноваційну технологію як тренінгові технології, які досить потужно сприяють розвитку сили волі дорослої особистості, а також цілеспрямованості дорослих учнів, адаптації їх до напруженої праці та самовдосконалення, виявленню сильних та слабких сторін кожної особистості, формуванню почуттів обов’язковості та відповідальності. В той же час, тренінг як форма навчання має суттєві переваги над іншими формами навчання і вимагає від фахівців не тільки знань, а й уміння застосовувати свої знання у практичній діяльності, а особливо, що постійно змінюється. Зокрема, тренінгові форми навчання розглядаються як створення системи професійних чи фахових тренінгів, які проводяться поряд із традиційними формами професійної підготовки.

Посилання

Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром. Харків, 2006. 352с.

Бикова В., Ніколова Н. Тренінг – форма інтерактивного навчання. Освіта. Технікуми, коледжі. 2010. №2. С. 38−40.

Десятов Т.М., Десятов Т.М. Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип. 1 (8). С.182−190.

Донченко С., Соколова О. Пошук нових форм методичної роботи. Освіта. Технікуми, коледжі. 2009. №3. С.45−46.

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: навч. Посіб. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 302 с.

Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія. Київ : Видво НАДУ, 2004. 292 с.

П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. 55 с.

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. 616 с.

Протасова Н.Г. Актуальні проблеми теорії і практики управління освітою дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Київ, 2013. Вип. 7. С. 149−159.

Тодорів Л.Д. Рефлексивні складові самосвідомості та їх розвиток в умовах занять з елементами тренінгу. Практична психологія та соціальна робота. 2003. №2-3. С.79−86.

Швалб Ю. М. Задачный подход к построению учебного тренинга в ВУЗе. Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності : наук.-метод. та організац.-практ. пробл. впровадж. і використ., перспективи розв. : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., Донецьк, 27-28 трав. 2005 р. Донецьк : ДЮІ, 2005. 217 с.

Шепелева Л. Н. Программы социально- психологических тренингов. Санкт-Петербург. : Питер, 2006. 160 с.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
АкімоваО. В., & ШаманськаО. І. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 12-16. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-12-16