Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Вимоги до оформлення:
  1) Стаття повинна бути написана українською, англійською або російською мовою, з дотриманням наукового стилю та без мовних помилок.
  2) Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New Roman, збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською мовами.
  3) Текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм.
  4) Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 сторінок).
 • Розміщення на сторінці:
  1) В лівому верхньому кутку: УДК.
  2) В правому верхньому кутку: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, DOI, електронна адреса.
  3) Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом – назва статті.
  4) Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80].
  5) Через 1 рядок після тексту розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ та подається список використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – № 5).
  6) Далі через рядок після cписку джерел в алфавітному порядку подається слово REFERENCES (див. Зразок оформлення статті). Список використаних джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).
  7) Відомості про автора українською, російською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.
  8) Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обов’язково. Далі через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, анотація та ключові слова (5-10) – українською та російською мовами, міжрядковий інтервал 1, розмір (кегль) 14 пт, шрифт – курсив.
  9) До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 2000-2200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Матеріали приймаються протягом календарного року у електронному вигляді на електронну пошту pednauk@gmail.com
  Оплата за друк матеріалів: 1 стор. – 50 грн. Для докторів наук друк матеріалів безкоштовно (надається електронна версія). Вартість паперової версії журналу 150 грн.
  Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача.
  Після прийняття статті до друку розсилаються реквізити оплати.
  Скановану квитанцію про оплату статті надіслати на електронну пошту.
  Вказати адресу нової пошти отримувача.

  Контактні телефони:
  (0522) 22-47-73 (мистецький факультет ЦДПУ ім. В. Винниченка);
  066-486-24-19 (зав. кафедрою музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук, професор Черкасов Володимир Федорович);
  066-500-35-43 (кандидат педагогічних наук Куликова Світлана Вікторівна).

Керівництво для авторів

Шановні науковці!

Здійснюється підготовка до друку чергового випуску збірки наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09. 03. 2016 р.       

Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals.

Мета і завдання: ознайомлення з результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі педагогіки.

Статті подаються в авторській редакції.

Політика журналу дозволяє змінювати та створювати нові матеріали відповідно до ліцензії Creative Commons. CC-BY-SA.

Статті рецензуються членами редакційної колегії.

Редколегія перевіряє статті на плагіат.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.